Back to Top

28. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Pátek 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Sobota 16. 10. – sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika

Za týden je 29. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.

Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i vás, věkem pokročilejší. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali, neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře u sv. Mořice do konce měsíce října.

Beseda: JAK PŘEŽÍT V DRSNÉ PŘÍRODĚ

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (AG) zvou na besedu s polárníkem a zakladatelem České polární stanice na ostrově Nelson v Antarktidě Jaroslavem Pavlíčkem. Uskuteční se ve středu 13. 10. od 19 hod. na AG.

SETKÁNÍ SENIORŮ

je připraveno na čtvrtek 14. 10. od 9 hod. v Centru pro rodinu. Přijměte pozvání a přijďte prožít hezké dopoledne, kterým nás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru.

Koncert sboru BYZANTION

Pěvecký komorní smíšený sbor Byzantion Collegium Musicae Slavicae Praga Vás srdečně zve na koncert pořádaný v sobotu 16. 10. od 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži. V repertoáru sboru jsou skladby z dob Cyrila a Metoděje až po současnost. Při koncertu zazní duchovní vokální hudba převážně z tvorby autorů východoslovanské liturgie. Těšíme se na setkání s Vámi tváři v tvář a věříme, že si z koncertu odnesete příjemný hudební zážitek. „Mnohaja lita!“

Synoda 2021-2023

V neděli 10. 10. ve Vatikánu zahajuje papež František dvouletý celosvětový synodální proces. Biskupové Čech, Moravy a Slezska schválili členy národního synodálního týmu pro diecézní fázi, která začíná 17. října. Vice viz: Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu (ke stažení níže) a také na stránkách www.cirkev.cz (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211008narodni-synodalni-tym-a-hlavni-temata-synody-2021-2023)

27. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Vytrvejme v modlitbě za dobrý výsledek voleb. V rodinách se na tento úmysl modleme zvláště desátek „který Ducha Svatého seslal.“

Děkujeme našim ministrantům, že statečně hájili čest Mořické legie na Arcidiecézním turnaji ve florbalu, a blahopřejeme jim k získání stříbrné medaile v kategorii 10-14 let.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 4. 10. – památka sv. Františka z Assisi

Čtvrtek 7. 10. – památka Panny Marie Růžencové

Příští neděle 10. 10. je 28. v liturgickém mezidobí. 

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

V pátek 1. října 2021 zemřel pan Stanislav Hlavica, otec P. Víta Hlavici. Rozloučení se koná ve středu 6. října v 15 hod. v kostele sv. Mikuláše v Újezdě u Valašských Klobouk. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

Otec arcibiskup zve farnosti našeho kroměřížského děkanátu spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci v sobotu 9. října. Je tolik potřebné vytrvat v modlitbách za růst kněžských a řeholních povolání. A totéž platí o modlitbě za rodiny. Buďme ochotni přinést oběť a vydat se na pouť. Odjezd autobusu je ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Program v katedrále: od 15 hod. modlitba růžence, v 16 hod. adorace a v 17 hod. mše svatá. Návrat kolem 19. hod.

Přihlaste se ve farní kanceláři (tel. 573 338 952) nebo se závazně zapište do seznamu na stole u bočního vchodu do kostela sv. Mořice.

POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.

Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i vás, věkem pokročilejší. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali, neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře u sv. Mořice do konce měsíce října.

Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

25. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti. Zahájili jsme opravu varhan v Křestní kapli. Obnova tohoto krásného nástroje bude stát 330 000 Kč.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Nabídku pouti, informace o přednášce a pozvání na další akce najdete ve farním zpravodaji. Zde chci jen připomenout naši pouť a adorační den:

Příští neděli 26. září slavíme naši farní pouť k sv. Mořici. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude P. Filip Hochman a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Přijměte pozvání na odpolední setkání nás farníků. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Využijte příležitosti ke svátosti smíření během týdne. Modleme se, abychom slavili pouť s co největším duchovním užitkem.

Prosíme, kdo můžete, zapojte se do úklidu a služeb při přípravě pouti. Informace jsou ve farním zpravodaji. Ženy prosíme, aby napekly sladké a slané pečivo a přinesli je na proboštství nejpozději v sobotu 25. září.

Ve středu 22. září je náš ADORAČNÍ DEN. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Celodenní výstav Nejsvětější svátosti bude zahájen ráno v 8 hod. Mimořádně bude v ten den mše svatá u sv. Mořice, a to v 17 hod. Bude obětována za naši arcidiecézi, za bohoslovce, představené kněžského semináře a za naši farnost, za naše posvěcení. Po mši svaté bude ještě chvíle společné adorace a na závěr adorace mužů. Bude zachována i mše svatá pro mládež a studenty v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Zápis je potřebný, aby adorace probíhala bez přerušení. Nejde však jen o to, aby se nějak obsadily jednotlivé hodiny. Na adoraci jsme zváni všichni. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela. Očekávám také plné zapojení těch, kdo jsou v diecézním společenství „Eucharistická hodina.“

Členy Eucharistické hodiny prosím, aby si v sakristii kostela sv. Mořice vyzvedli novou brožurku k adoraci, kterou opět připravil arcibiskup Jan.

26. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti a na opravu varhan v křestní kapli.

Dnes slavíme patrocinium. Děkujeme Bohu za přijaté milosti a znovu svěřujme celé naše farní společenství pod mocnou ochranu sv. Mořice a jeho druhů.

V 10.15 hod. mše svatá dnes nebude. Odpoledne ve 14.30 hod. bude poutní mše svatá. Hlavní celebrant P. Filip Hochman udělí po mši svaté novokněžské požehnání. Poté jste všichni srdečně zváni ke společnému setkání.

Důležité upozornění: Večerní bohoslužba v 18 hod. BUDE v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE.

Dnes večer NEBUDE adorace v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky.

Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Děkuji všem, kteří pomohli a pomáhají s přípravou farní pouti, a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

V pondělí je památka sv. Vincence z Paula, kněze a DEN CHARITY. V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude poutní mše svatá v 10.30 hod. Bohoslužba ráno v 6 hod. nebude.

V úterý je slavnosti SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Je to výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým.

Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 9 hod. Večerní mše svatá nebude.

Kub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Konzervatoří Pavla Josefa Vejvanovského pořádá slavnostní koncert k 30. výročí založení ve čtvrtek 30. září 2021 v 19 hod. ve skleníku Květné zahrady. Podrobnosti jsou na plakátě. Všichni jste srdečně zváni.

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

Otec arcibiskup zve farnosti našeho kroměřížského děkanátu spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci v sobotu 9. 10. Autobus je připraven. Budeme odjíždět ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Můžete vzít i menší děti. Pracovnice rodinného centra pro ně připraví program přede mší svatou v Olomouci. Návrat kolem 19. hod. Přihlašujte se ve farní kanceláři nebo v sakristii farního kostela.

Sbírka na osoby zasažené výbuchem v Koryčanech

Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým výbuchem rodinného domku v Koryčanech dne 15. 9. 2021. Číslo osvědčení: KUZL 64323/2021 ze dne 17. 9. 2021.

Číslo sbírkového účtu: 115-5041170287 / 0100 u Komerční banky, a.s.

Finanční prostředky lze zaslat na uvedené sbírkové konto nebo vložit do pokladny na Charitě Kroměříž, Ztracená 63/1, Kroměříž. Díky za každý Váš dar.

24. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Před časem nás naši biskupové vyzvali, abychom přispěli k obnově naší země osvědčenými prostředky: modlitbou a postem. A abychom se 40 dnů před parlamentními volbami modlili za jejich dobrý výsledek. Nezapomínejme se modlit na tento úmysl.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Úterý 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Středa 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Čtvrtek 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Letos si připomínáme 1100 let od mučednické smrti kněžny sv. Ludmily. Národní Svatoludmilská pouť se koná na Tetíně v sobotu 18. září. Mši svatou v 11 hod. bude přenášet ČT 2.

Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Zahájili jsme opravu varhan v Křestní kapli. Obnova tohoto krásného nástroje bude stát 330 000 Kč. Za každý váš dar děkujeme.

Pedagog a lektor osobního rozvoje Marek Herman bude mít ve středu 15. září od 16.30 hod. v Městském kulturním centru v Hulíně přednášku o pravidlech v rodině. Marek Herman patří mezi naše přední odborníky a rodiče nebo prarodiče, kteří se chtějí dětem věnovat, najdou odpovědi na mnohé své otázky.

Ve farním zpravodaji najdete pozvánku na Večer chval v zahradě, přednášku o Alexeji Čepičkovi a další akce.

Svatý otec dnes slaví mši svatou na závěr eucharistického kongresu v Budapešti. Odpoledne zahájí návštěvu Slovenska. Buďme s ním spojeni v modlitbě. Jeho apoštolskou cestu můžeme sledovat prostřednictvím vysílání TV Noe.

Adorační den naší farnosti budeme prožívat ve středu 22. září. Kéž si najdeme čas přijít na adoraci a na mši svatou do kostela sv. Mořice.

Farní pouť k sv. Mořici budeme slavit v neděli 26. září. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude P. Filip Hochman a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Přijměte pozvání na odpolední setkání nás farníků. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

Strana 12 z 29