Příprava na manželství 2022/2023

Milí snoubenci,
Když chceme začít jezdit autem, potřebujeme řidičský průkaz a každému je jasné, že autoškola bude chvíli trvat (teorie, jízdy, atd.). Manželství je mnohem významnější životní krok, a proto také vyžaduje určitou přípravu.
Na začátku je nutné se přihlásit u kněze ve farnosti, kde chcete být oddáni. Od něho dostanete podrobné informace ohledně přípravy a spolu s knězem vypíšete Zápis žádosti o církevní sňatek.
K tomu budete potřebovat tyto dokumenty: potvrzení o křtu (nový výpis z matriky pokřtěných v místě křtu ne starší půl roku), rodné listy, občanské průkazy, popř. další dokumenty podle domluvy s knězem.
Příprava se skládá z osmi setkání. Termíny přípravy s knězem si prosím domluvte přímo s ním. Přípravy s manžely probíhají v níže uvedených turnusech přípravného kurzu, přičemž přípravu je nutné zahájit na prvním setkání kurzu, tj. tématem Já a moje rodina. Prosím seznamte se také s níže uvedenými zásadami.
Po ukončení manželské přípravy prosím odevzdejte úplně vyplněný formulář (viz druhou stranu tohoto listu) ve farnosti, kde budete oddáni a domluvte si konkrétní přípravu obřadu u oddávajícího kněze.
Těšíme se na vzájemná setkání v přípravném kurzu. Záleží nám na tom, aby Vám v manželství bylo
spolu dobře.
Za organizační tým kurzu
Marie a Martin Kvapilíkovi

Přečtěte si, prosím, základní informace v záložce Svátosti – Svátost manželství.

(Barevný leták příprava na manželství 2022/2023)

Leták a formulář příprava na manželství 2022/2023

KONTAKT

Harmonogram kurzů 2022/2023 – začátek vždy v pondělí v 18.00 ve farní společenské místnosti v Kroměříži, Stojanovo nám. 6 (druhý vchod vlevo), tzv. Vikárka (u kostela sv. Mořice):
1. turnus: 12.9., 19.9., 26.9., 3.10.
2. turnus: 17.10., 24.10., 31.10., 7.11.
3. turnus: 9.1., 16.1., 23.1. 30.1.
4. turnus: 20.2., 27.2., 6.3., 13.3.
5. turnus: 17.4., 24.4., 15.5., 22.5.
6. turnus: 29.5., 5.6., 12.6., 19.6.
               Začátek v září 2023: 11.9.2023

Zásady pro organizaci kurzu:
1. Přípravný kurz je nutné zahájit na setkání v pořadí prvním, jehož termíny jsou zvýrazněny v harmonogramu tučným písmem. Další témata však již nemusí být absolvována ve stejném turnusu kurzu.
2. Snoubenci se musí zúčastnit všech setkání kurzu společně, a to v plné délce.
3. Zpravidla jde o čtyři pondělní večery za sebou. Konání setkání je VŽDY nutné si ověřit u přednášejících telefonicky den předem, kontakty jsou uvedeny níže.
4. Prosíme o dochvilnost, nemůžeme začátek posunovat. Při pozdním příchodu již prosím počítejte spíše s účastí v následujícím běhu. Setkání obvykle trvá 60 až 100 min.
5. V případě, že se snoubenci nemohou z vážného důvodu účastnit setkání ve stanoveném termínu, mohou si dohodnout individuální termín s přednášejícími.

Témata a kontakty:
Úvod do kurzu, Já a moje rodina Manželé Koblihovi / Kordíkovi tel. 736 522 814
Muž a žena, komunikace a konflikty Jana a Martin Dulavovi tel. 725 790 756
Sexualita a plánované rodičovství Marie a Martin Kvapilíkovi tel. 774 962 815
Víra a vztah k Bohu v manželství Hana a Vít Pořízkovi tel. 736 522 846