Každou neděli – sv. Mořic – 19.00 hod. (změna bude oznámena)

Každý čtvrtek – kaple sv. Vincence – 19.00 – 20. 00 hod. (kromě čtvrtku před prvním pátkem)

1. pátek v měsíci – kaple sv. Vincence – 7.00 – 16.00 hod. (celodenní)

1. pátek v měsíci – kaple sv. Kříže – 19.30 hod. (Taizé)

1. neděle v měsíci – kaple sv. Kříže – 8.30 – 17.00 hod. (celodenní)