Back to Top

23. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Ve středu 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie. Mše svatá bude v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Kaple Povýšení svatého Kříže na Koperníkově ul. bude od 6. září otevřena pro veřejnost, ale pouze ve všední dny. Od pondělí do soboty je možné se účastnit mše svaté v 11.30 hod. Nedělní bohoslužba zůstává pro veřejnost uzavřena.

Začíná pravidelný pořad bohoslužeb během školního roku. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor se pro malý zájem neuskuteční.

V tomto týdnu jste zváni na přednášku P. Marka Váchy, a začínají pravidelná setkáni seniorů v Centru pro rodinu. Podrobné informace a další oznámení jsou ve farním zpravodaji TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela. Vždyť ten, kdo nemůže přijít na určitou akci, může ve zpravodaji najít inspiraci, za co je potřebné se modlit.

Ve středu 1. září zemřela paní Jiřina Syslová. Rozloučíme se s ní při mši svaté v kostele sv. Mořice ve středu 8. září ve 14 hod. Kéž ji Pán uvede do radosti věčného života.

Rodiče, kteří dali pokřtít své děti, se tím zavázali k jejich křesťanské výchově. V tomto poslání nejsou osamoceni. Rodina církve, konkrétně farní společenství jim nabízí pomoc. Patří k ní aktivity centra pro rodinu, farní skupiny pro děti a mládež (schola, ministranti) a především organizace výuky náboženství. Tu nabízíme i dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Výuka náboženství začne v týdnu od 14. září. Bližší informace získáte na faře, na vývěsce a na webových stránkách naší farnosti.

Rodiče, věnujte pozornost kartě, kterou dnes dostávají děti. Tak se dozvíte, o co se děti budou snažit v tomto školním roce a jak jim můžete pomáhat. Každou neděli děti dostanou kartičku s myšlenkou k nedělnímu evangeliu.

22. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Pamatujme v modlitbě na otce arcibiskupa Jana, který dnes slaví narozeniny.

Od této neděle začíná opět vycházet farní týdeník, ve kterém najdete informace na nejbližší období.

Regionální centrum Fatimského apoštolátu Kroměříž vás srdečně zve na setkání dnes odpoledne od 16.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Ve středu 1. 9. je SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ.

Ve čtvrtek bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první pátek v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace, v kostele sv. Mořice příležitost ke svátosti smíření od 15 do 17 hod.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 1. 9. bude ještě slavena mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod.

Od středy 8. 9. budou mše svaté ráno v 6 hod. v kapli sv. Vincence a večer v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Před námi je nový školní rok.

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži i studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži budou slavit mši svatou na zahájení školního roku ve středu 1. září v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Antonín Basler, který následně požehná opravené prostory Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Příští neděli zveme rodiče s dětmi na mši svatou v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Chceme vyprošovat Boží požehnání dětem, žákům, studentům, učitelům a rodičům na začátku nového školního roku. Děti, přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány. Rodiče, pokud vaše děti navštěvují státní školy, nezapomeňte je na faře přihlásit do náboženství.

Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami, a tak se učit žít podle Božího slova.

Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku jsou zapisovány v sakristii kostela sv. Mořice nebo ve farní kanceláři.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné a Sedmibolestné

Celodenní pouť do známého mariánského poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor a k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilíně je plánována na sobotu 11. září. Zatím se nás přihlásilo málo a rozhodnutí není možné odkládat. Dnes je poslední možnost k přihlášení. Cena: 300 Kč, pro rodiny s dětmi výrazná sleva. Neváhejte a přihlaste se po mši svaté v sakristii. V případě malého zájmu bude nutné pouť zrušit.

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

V kostele sv. Jana Křtitele si dnes při večerní bohoslužbě v 18 hod. připomínáme výročí posvěcení tohoto našeho filiálního kostela.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pátek 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Sobota 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže

Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

UPOZORNĚNÍ:

V pátek 20. srpna bude v kapli sv. Vincence na Malém Valu posunut začátek mše svaté z 6 hod. na 9 hod.

Dožínky Zlínského kraje

V rámci Dožínek Zlínského kraje bude slavena mše svatá na poděkování za úrodu v sobotu 21. srpna 2021 ve 13 hod. v našem kostele sv. Mořice. Mši svatou bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner. Všichni jste srdečně zváni.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor

Na toto krásné poutní místo chceme putovat v sobotu 11. září. Autobus je připraven. Přihlašujte se prosím v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři. Cena 300 Kč.

21. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 18 710 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Farnost Zdounky srdečně zve na POUŤ RODIN K NĚTČICKÉ KAPLI dnes odpoledne. Mše svatá u kapličky bude ve 14.30 hod. Podrobnosti jsou na vývěsce v předsíni kostela.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Úterý 24. 8 – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Středa 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze

Pátek 27. 8. – památka sv. Moniky

Sobota 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.

Arcibiskup Mons. Jan Graubner slaví v neděli 29. srpna své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN se koná tuto sobotu 28. srpna na Svatém Hostýně. Mše svatá bude v 10.15 hod. na venkovním podiu. Děkanátní centra pro rodinu připravila program pro děti a celé rodiny. Podrobnosti jsou na plakátě.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor

Na toto krásné poutní místo chceme putovat v sobotu 11. září. Navštívíme také poutní místo Cvilín u Krnova. Autobus je připraven. Přihlašujte se prosím v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři v Kroměříži. Cena 300 Kč. Pro rodiny s dětmi výrazná sleva.

19. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Pamatujme v modlitbě na kaplana P. Augustina, který v pondělí slaví narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání do dalších let.

Svátky v týdnu:

Pondělí 9. 8. – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Úterý 10. 8 – svátek sv. Vavřince, mučedníka

Středa 11. 8. – památka sv. Kláry, panny

Čtvrtek 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Sobota 14. 8. – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

V neděli 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Pořad bohoslužeb je obvyklý.

Příští neděli se uskuteční SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI.

Za každý váš dar upřímně děkujeme.

V kostele P. Marie v Kroměříži slaví příští neděli farní pouť.

A na Svatém Hostýně se koná hlavní pouť. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat biskup Mons. Josef Nuzík.

V kostele Všech svatých v Hradisku se koná v sobotu 14. srpna vigilie před slavností Nanebevzetí Panny Marie. Začne ve 20 hod. a všichni jsou srdečně zváni

15. srpna 1768 byl posvěcen filiální kostel sv. Jana Křtitele. Mše svatá v neděli 15. srpna v 18 hod. bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a za ty, kdo nyní pečují o kostel sv. Jana Křtitele, za dobrodince tohoto kostela a za celé naše farní společenství.

V sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři se můžete přihlašovat na celodenní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor. Na toto krásné poutní místo se vypravíme v sobotu 11. září.

Ve čtvrtek 26. srpna od 9 hod. se v Arcibiskupském zámku uskuteční setkání s poslankyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou a jejími hosty. Součástí je seminář s názvem Dopady pandemie a jak jim čelit v ČR a v EU. Na programu je také prohlídka vnitřních prostor Arcibiskupského zámku či ochutnávka vín. Další podrobnosti najdete na plakátku nebo www.sojdrova.cz. Účast je potřeba potvrdit do 10. srpna na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo mobil 737 273 890.

Strana 9 z 26