Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Děkuji všem, kdo přišli včera na brigádu. Sešla se dobrá parta a udělalo se hodně práce. Dokončení úklidu a výzdoba kostela bude v týdnu před poutí. Prosíme ochotné ženy, aby napekly cukroví pro hosty a pro poutníky. Přineste cukroví na proboštství nejpozději ve čtvrtek 30. března.

Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Zítra se liturgicky slaví Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 18 hod. a bude obětována za všechny živé a zemřelé Josefy z farnosti.

V sobotu 25. března o Slavnosti Zvěstování Páně bude v kostele Panny Marie v Kroměříži dopoledne v 10 hod. mše svatá s udílením svátosti biřmování. Provázejme modlitbou všechny, kdo se na biřmování připravují. A přijďte slavit mši svatou spolu s otcem biskupem a našimi biřmovanci.

Pořad všech bohoslužeb o Slavnosti sv. Josefa a Slavnosti Zvěstování Páně najdete ve farním týdeníku.

Za týden je 5 neděle postní. Připomínáme, že příští neděli vchází v platnost LETNÍ ČAS.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Za týden je 4 neděle postní, latinsky zvaná LAETARE (radostná). Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Slavnost svatého Josefa se překládá z neděle na pondělí 20. března Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 18 hod. a bude obětována za živé a zemřelé Josefy z farnosti.

Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí se zapisují v sakristii kostela sv. Mořice a ve farní kanceláři.

V pondělí 13. března si připomínáme 10. VÝROČÍ ZVOLENÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.

Provázejme modlitbou ty, kdo se připravuji k přijetí svátosti biřmování.

Den otevřených dveří na Církevní základní škole v Kroměříži

se koná v úterý 14. 3. od 14 do 17 hod. Elektronická registrace pro zápis do 1. třídy je již spuštěna. Více na www.czs-km.cz.

Žena ať v církvi promluví

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zvou na přednášku P. Zdeňka Jančaříka SDB s názvem „Žena ať v církvi promluvíve středu 15. 3. od 19 hod. v prostorách gymnázia. Od 18 hod. bude P. Jančařík sloužit studentskou mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

Prosíme vás ženy, muže i mládež, přijďte na brigádu tuto sobotu 18. března od 8.30 hod. Jde o úklid a přípravné práce v kostele sv. Mořice, na zahradě i na proboštství před naší poutí k Panně Marii Bolestné. Občerstvení bude zajištěno.

Další nabídky a informace jsou ve farním týdeníku.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Minulou neděli byla sbírka zvaná „Haléř sv. Petra.“ Tato celosvětová sbírka dává možnost Svatému otci, aby pomáhal potřebným lidem kdekoli ve světě. Sbírka a vaše dary na tento účel činí 81 320 Kč „Pán Bůh zaplať!“

Ve farním týdeníku i na vývěskách v kostele najdete odkazy na postní aktivity pro děti, mládež, dospělé i celé rodiny. Zde na internetové stránce naší farnosti je kontakt na Vlčí doupě, ve kterém jsou krátká videa pro děti na každý den doby postní, a také Postní kapky, kde jsou pro povzbuzení k modlitbě myšlenky papeže Františka a biskupa Antonína.

Krabičky na Postní almužnu mají letos zpoždění, ale budou. Můžete už nyní to, co si dokážete odříct, proměnit v dar pro potřebné. Charita také vyhlásila soutěž o nejoriginálnější postní kasičku.

Postní doba je pro naši farnost spojena s důležitou slavností: Je to pouť k Panně Marii Bolestné, která bude letos v pátek 31. března. Velká pouť vyžaduje i velkou přípravu. Už teď vás prosím, udělejte si čas v sobotu 18. března, kdy bude hlavní úklidová brigáda. Je to 14 dnů před poutí. V sobotu 25. března – týden před poutí – je totiž slavnost Zvěstování Páně. Zároveň je to den, kdy v kostele Panny Marie bude udílena svátost biřmování, a to i biřmovancům z naší farnosti. Prosím pamatujme na ně v modlitbě.

A ještě jedna prosba: Zapište se, společenství nebo jednotlivci, na vedení křížové cesty. Rozpis je ve farním kostele.

Setkání s předškoláky – Církevní základní škola v Kroměříži

Milí rodiče, přijďte se s dětmi seznámit s budoucími učitelkami, kamarády i prostředím školy, a to v úterý 7. 3. v době od 15.30 do 16.30 hod. Den otevřených dveří bude následovat 14. 3. 2023. Více na www.czs-km.cz.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Skutky odříkání, o které se snažíme zvlášť v postní době, mohou být zaměřeny pro dobro našich bližních. Tomu postoji nás učí Postní almužna: Dát z toho, co si odřekneme, a finanční hodnotu vložit do kasičky. Papírové kasičky jsou v kostele. Vezměte si a nabídněte kasičky i s letáčkem těm, kteří pro stáří či nemoc zůstávají doma. Ukončení Postní almužny je opět směrováno na Květnou neděli.

Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí se zapisují v sakristii kostela sv. Mořice a ve farní kanceláři.

Pořad bohoslužeb během týdne je obvyklý. Za týden je 3. neděle postní.

Další informace jsou ve farním týdeníku.

Informace z jednání pastorační rady naší farnosti, které se konalo 21. února 2023.

  • Pouť k Panně Marii Bolestné budeme slavit v pátek 31. března.

Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit otec biskup Josef Nuzík.

Prosíme vás, zapojte se do přípravy pouti. Hlavní úklidová brigáda bude v sobotu 18. března. Dokončení úprav a výzdoba v týdnu před poutí.

V sobotu 25. března je slavnost Zvěstování Páně. V kostele sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá v 16 hod., v kapli sv. Vincence v 18 hod. Dopoledne bude mše svatá v 10 hod. v kostele Panny Marie. Biskup Antonín Basler bude při ní udělovat svátost biřmování. Přijďte slavit mši svatou spolu s našimi biřmovanci.

  • Hledáme inspiraci, jak v naší farnosti prožít a slavit Rok arcibiskupa A.C. Stojana.

Rádi přijmeme vaše návrhy.

  • Jarní Mořická akademie se uskuteční v měsíci dubnu. Katecheze budou 14., 21. a 28. dubna.
  • Spolu s farností Panny Marie připravujeme dvě akce:
  1. Lidové misie od 3. do 11. června (redemptoristé ze Slovenska)
  2. Hořící náměstí v sobotu 16. září (evangelizační akce)

Obě akce vyžadují zapojení dobrovolníků.

  • Jáhenské svěcení Josefa Kvapilíka – 17. června 2023 – chceme se duchovně připravit, doprovázíme ho modlitbou, do Olomouce pojede autobus.
  • Od měsíce září 2022 vkládáme do nedělní liturgie krátké úvody před 1. a 2. čtením. Zajímá nás váš názor, zda tyto krátké vstupy vám pomáhají se lépe soustředit na jednotlivá čtení nebo působí spíše rušivě a je lépe je vynechat. Sdělte svůj názor členům pastorační rady. Děkujeme.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce zvané „Haléř sv. Petra.“ Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Před námi je doba postní. Vstupujeme do ní POPELEČNÍ STŘEDOU. Ta je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.

Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.

Na Popeleční středu bude mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá ve středu nebude. Zde je pořad všech bohoslužeb:

POPELEČNÍ STŘEDA (22. 2.):

 6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

16.00 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY budou ve farním kostele v pátek v 16.30 hod. a v kostele sv. Jana Křtitele v neděli v 17.30 hod. Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Další informace a pozvánky na duchovní obnovy najdete ve farním týdeníku.

Strana 8 z 33