Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

1. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dětem a mládeži přejeme pěkný a radostný čas jarních prázdnin!

Ve čtvrtek je svátek Stolce sv. Petra, apoštola.

Za týden je 2. neděle postní. Uskuteční se sbírka Haléř sv. Petra. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

Ve středu 21. února bude mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod. V kostele sv. Jana nebude z důvodu jarních prázdnin.

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ

STŘEDA    16.30 hod.   kaple sv. Kříže

STŘEDA    17.30 hod.   kostel sv. Jana Křtitele (od 28. 3.)

PÁTEK      16.30 hod.   farní kostel sv. Mořice

PÁTEK      16.30 hod.   kaple sv. Kříže

NEDĚLE    14.00 hod.   farní kostel v Hradisku

NEDĚLE    17.30 hod.   kostel sv. Jana Křtitele

Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Aktuální číslo farního týdeníku TRIO EXPRES vám nabízí pozvánku na pouť, na duchovní obnovy, různé pomůcky pro děti, mládež, dospělé i celé rodiny k prožívání doby postní a také impulzy, jak se zapojit do aktivit pro bližní, kteří potřebují naši pomoc.

Prosím, buďme zodpovědní a pozorní k pořadatelům, a na pouti či duchovní obnovy se přihlašujme zavčas, a ne na poslední chvíli.