Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


MISIJNÍ NEDĚLE – DEN MODLITEB ZA MISIE

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 17 830 Kč. Děkuji za vaši štědrost.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Den vzniku samostatného československého státu.

Za týden je 31. neděle v liturgickém mezidobí. V našich kostelích slavíme Výročí posvěcení kostela. Pamatujme, že vchází v platnost ZIMNÍ ČAS.

Pobožnost za zemřelé na místním hřbitově bude v neděli 31. října. Sejdeme se v 15 hod. u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou.

V úterý 19. října zemřel pan Josef Dočekal, malíř a restaurátor. Rozloučíme se s ním v pondělí 25. října při mši svaté v kostele sv. Mořice ve 14 hod. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

V listopadu začne příprava na biřmování. Je nejvyšší čas se přihlásit. Týká se to nejen mladých, kteří už dovršili 16 let, ale také všech pokřtěných dospělých i seniorů, kteří ještě nepřijali svátost biřmování. Přihlášky jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).

Synoda 2021 – 2023

Po zahájení synody v Římě a v katedrálách na celém světě jsme všichni pozváni vykročit na společnou cestu. V příštím čísle farního zpravodaje budou kontakty na členy pastorační rady. U nich se můžete přihlásit. S jejich pomocí budeme utvářet skupiny, které budou v modlitbě, v jednotě a otevřenosti k působení Ducha Svatého hledat odpovědi na otázky, jaké je to naše společné putování Božího lidu. Modleme se za synodu, vracejme se k textu pastýřského listu otce arcibiskupa a inspirujme se tím, co nám o synodě sdílí stránky www.cirkev.cz.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer je adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

V bazilice sv. Petra v Římě slavil minulou neděli papež František mši svatou, při níž pozval nás všechny, abychom vykročili na společnou cestu. To je totiž obsah slova SYNODA. Rozbíhá se proces, který vyvrcholí jednáním biskupů z celého světa v Římě v říjnu 2023.

Dnes je tento synodální proces zahajován v katedrálách celého světa. Podrobnosti k synodálnímu procesu ve farnostech najdete ve farním zpravodaji Trio expres. Děkuji vám všem, kdo se ochotně zapojíte. Vyprošujme světlo Ducha Svatého nám všem na společné cestě.

Pastýřský list k zahájení synodální cesty

V pondělí je svátek sv. Lukáše, evangelisty, v pátek sv. Jana Pavla II., papeže.

Příští neděle 24. října je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE. Koná se SBÍRKA NA MISIE s cílem podpořit projekty šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů světa.

V předvečer misijní neděle, tedy v sobotu 23. října, si v kruhu rodin najděte čas k modlitbě a připojte se Misijnímu mostu modlitby.

Ve farním zpravodaji máte dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli, také informaci k synodě a pozvánky na různé akce. V kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu je také několik výtisků pastýřského listu otce arcibiskupa a letáčky k synodě. Najdete tam také kartičku s modlitbou za misie a misijní kalendář, jehož zakoupením podporujete Papežské misijní dílo. Složenka je uvnitř kalendáře.

V listopadu zahájíme ve farnosti přípravu na svátost biřmování. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali a je vám více jak 16 let, vyzvedněte si přihlášku v kostele nebo v sakristii a odevzdejte co nejdříve P. Josefovi nebo ve farní kanceláři.

VEČER CHVAL

Další z pravidelných večerů chval se uskuteční ve středu 20. 10. od 19 hod. Bude-li počasí přát, setkáme se jako posledně pod širým nebem v prostorách Mariánského dvora na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG). V opačném případě jsme zváni do dolní kaple AG (vstup hlavním vchodem).

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Vytrvejme v modlitbě za dobrý výsledek voleb. V rodinách se na tento úmysl modleme zvláště desátek „který Ducha Svatého seslal.“

Děkujeme našim ministrantům, že statečně hájili čest Mořické legie na Arcidiecézním turnaji ve florbalu, a blahopřejeme jim k získání stříbrné medaile v kategorii 10-14 let.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 4. 10. – památka sv. Františka z Assisi

Čtvrtek 7. 10. – památka Panny Marie Růžencové

Příští neděle 10. 10. je 28. v liturgickém mezidobí. 

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

V pátek 1. října 2021 zemřel pan Stanislav Hlavica, otec P. Víta Hlavici. Rozloučení se koná ve středu 6. října v 15 hod. v kostele sv. Mikuláše v Újezdě u Valašských Klobouk. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

Otec arcibiskup zve farnosti našeho kroměřížského děkanátu spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci v sobotu 9. října. Je tolik potřebné vytrvat v modlitbách za růst kněžských a řeholních povolání. A totéž platí o modlitbě za rodiny. Buďme ochotni přinést oběť a vydat se na pouť. Odjezd autobusu je ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Program v katedrále: od 15 hod. modlitba růžence, v 16 hod. adorace a v 17 hod. mše svatá. Návrat kolem 19. hod.

Přihlaste se ve farní kanceláři (tel. 573 338 952) nebo se závazně zapište do seznamu na stole u bočního vchodu do kostela sv. Mořice.

POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.

Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i vás, věkem pokročilejší. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali, neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře u sv. Mořice do konce měsíce října.

Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Pátek 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Sobota 16. 10. – sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika

Za týden je 29. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

POZVÁNÍ K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou našich farnostech a ve spolupráci s farností Panny Marie zahájíme letos na podzim přípravu na svátost biřmování.

Přihlásit se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i vás, věkem pokročilejší. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali, neváhejte a přihlaste se. Přihlášky si vyzvedněte v kostele, v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné odevzdejte P. Josefovi nebo na faře u sv. Mořice do konce měsíce října.

Beseda: JAK PŘEŽÍT V DRSNÉ PŘÍRODĚ

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (AG) zvou na besedu s polárníkem a zakladatelem České polární stanice na ostrově Nelson v Antarktidě Jaroslavem Pavlíčkem. Uskuteční se ve středu 13. 10. od 19 hod. na AG.

SETKÁNÍ SENIORŮ

je připraveno na čtvrtek 14. 10. od 9 hod. v Centru pro rodinu. Přijměte pozvání a přijďte prožít hezké dopoledne, kterým nás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru.

Koncert sboru BYZANTION

Pěvecký komorní smíšený sbor Byzantion Collegium Musicae Slavicae Praga Vás srdečně zve na koncert pořádaný v sobotu 16. 10. od 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži. V repertoáru sboru jsou skladby z dob Cyrila a Metoděje až po současnost. Při koncertu zazní duchovní vokální hudba převážně z tvorby autorů východoslovanské liturgie. Těšíme se na setkání s Vámi tváři v tvář a věříme, že si z koncertu odnesete příjemný hudební zážitek. „Mnohaja lita!“

Synoda 2021-2023

V neděli 10. 10. ve Vatikánu zahajuje papež František dvouletý celosvětový synodální proces. Biskupové Čech, Moravy a Slezska schválili členy národního synodálního týmu pro diecézní fázi, která začíná 17. října. Vice viz: Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu (ke stažení níže) a také na stránkách www.cirkev.cz (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211008narodni-synodalni-tym-a-hlavni-temata-synody-2021-2023)

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti a na opravu varhan v křestní kapli.

Dnes slavíme patrocinium. Děkujeme Bohu za přijaté milosti a znovu svěřujme celé naše farní společenství pod mocnou ochranu sv. Mořice a jeho druhů.

V 10.15 hod. mše svatá dnes nebude. Odpoledne ve 14.30 hod. bude poutní mše svatá. Hlavní celebrant P. Filip Hochman udělí po mši svaté novokněžské požehnání. Poté jste všichni srdečně zváni ke společnému setkání.

Důležité upozornění: Večerní bohoslužba v 18 hod. BUDE v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE.

Dnes večer NEBUDE adorace v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky.

Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Děkuji všem, kteří pomohli a pomáhají s přípravou farní pouti, a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

V pondělí je památka sv. Vincence z Paula, kněze a DEN CHARITY. V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude poutní mše svatá v 10.30 hod. Bohoslužba ráno v 6 hod. nebude.

V úterý je slavnosti SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Je to výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým.

Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 9 hod. Večerní mše svatá nebude.

Kub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Konzervatoří Pavla Josefa Vejvanovského pořádá slavnostní koncert k 30. výročí založení ve čtvrtek 30. září 2021 v 19 hod. ve skleníku Květné zahrady. Podrobnosti jsou na plakátě. Všichni jste srdečně zváni.

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

Otec arcibiskup zve farnosti našeho kroměřížského děkanátu spolu s farnostmi děkanátu Holešov do katedrály v Olomouci v sobotu 9. 10. Autobus je připraven. Budeme odjíždět ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Můžete vzít i menší děti. Pracovnice rodinného centra pro ně připraví program přede mší svatou v Olomouci. Návrat kolem 19. hod. Přihlašujte se ve farní kanceláři nebo v sakristii farního kostela.

Sbírka na osoby zasažené výbuchem v Koryčanech

Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým výbuchem rodinného domku v Koryčanech dne 15. 9. 2021. Číslo osvědčení: KUZL 64323/2021 ze dne 17. 9. 2021.

Číslo sbírkového účtu: 115-5041170287 / 0100 u Komerční banky, a.s.

Finanční prostředky lze zaslat na uvedené sbírkové konto nebo vložit do pokladny na Charitě Kroměříž, Ztracená 63/1, Kroměříž. Díky za každý Váš dar.

Strana 13 z 30