Back to Top

2. neděle po Narození Páně

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Počet účastníků bohoslužeb je stále omezen na 10 % míst k sezení. Děkuji vám za dodržování předpisů a ohleduplné jednání, které je projevem lásky k bližnímu.

Ve středu je slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ. Církev nám doporučuje slavit tento den jako zasvěcený svátek, především účastí na mši svaté.

V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 17.00 hod. a v kostele sv. Jana Křtitele v 18 hod. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla.

Příští neděli je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u Jesliček. Betlém zůstává do příští neděle. Využijte ještě tento vánoční čas a přicházejte během dne k Jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby. Kdo můžete, nabídněte svůj čas a zapojte se ještě do služby, aby byly obsazeny všechny dny tohoto týdne. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se koná i letos, ale vzhledem k přísným opatřením proti šíření koronaviru nebudou chodit Tříkráloví koledníci. Sbírka probíhá on-line. Jak můžete věnovat svůj dar na Tříkrálovou sbírku je popsáno na letáčku od Charity Kroměříž. Letáčky jsou v kostele sv. Mořice na stolečku u bočního vchodu.

Pokud by si někdo přál získat nápis s požehnáním na své dveře nebo by měl zájem o některý z tradičních upomínkových předmětů Tříkrálové koledy, může se obrátit na asistenta pro Tříkrálovou sbírku Martina Provazníka na Charitě Kroměříž (kontakt je uveden na zmiňovaném letáčku). On spolu s vedoucími se pokusí (bezkontaktně) toto zajistit.

Odkaz na on-line sbírku:

https://www.kromeriz.charita.cz/   nebo    https://www.trikralovasbirka.cz/

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

 

Neděle 3. ledna – 2. neděle po Narození Páně

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Pondělí 4. ledna

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Úterý 5. ledna – vigilie slavnosti Zjevení Páně

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Středa 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Čtvrtek 7. ledna

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Pátek 8. ledna

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Neděle 10. ledna – Svátek Křtu Páně

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

SVÁTKEM KŘTU PÁNĚ KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ.

Začíná liturgické mezidobí, které letos končí v úterý 6. týdne (16. února).

POPELEČNÍ STŘEDA bude 17. 2. 2021.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Počet účastníků bohoslužeb je od dnešního dne omezen na 10 % míst k sezení. Mše svaté v kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele zůstávají volně přístupné bez místenek.

Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma a sledovali přenos mše svaté v médiích.

Děkuji Vám za dodržování předpisů a ohleduplné jednání, které je projevem lásky k bližnímu.

Ve středu 30. prosince bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Mše svatá s děkovnou pobožností na závěr roku bude ve farním kostele ve čtvrtek 31. prosince v 16.00 hod. Chceme poděkovat za milosti přijaté v uplynulém roce a vyprosit si požehnání do nového roku.

V pátek 1. ledna 2021 o slavnosti Matky Boží Panny Marie nebude v kostele sv. Mořice mše svatá v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. bude obětována za farní společenství a za všechny dobrodince. Je to zasvěcený svátek a Světový den modliteb za mír. Za Boží pokoj a mír pro všechny národy bude obětována mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Příští neděle je 2. po Narození Páně. Mše svatá v 10.15 hod. bude obětována za občany a představitele města Kroměříže. 

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

 

Pondělí 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Úterý 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Středa 30. prosince – Šestý den v oktávu Narození Páně

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Čtvrtek 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně

Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:

16.00 hod. – kostel sv. Mořice

16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Pátek 1. ledna 2021 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Neděle 3. ledna – 2. neděle po Narození Páně

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

3. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

U příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve vydal papež František apoštolský list „Patris corde – Otcovským srdcem“ a vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi "Rok svatého Josefa", který bude trvat až do 8. prosince 2021.

Pamatujme ve svých modlitbách na papeže Františka: Dnes si připomíná 51. výročí kněžského svěcení, a ve čtvrtek 17. prosince slaví své narozeniny.

Pamatujte na modlitbu v rodinách u adventního věnce. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné, zvláště za arcibiskupa Jana a jeho pomocného biskupa Josefa. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

V kostele sv. Mořice a v kostele sv. Jana Křtitele slavíme pravidelné bohoslužby při dodržování stanovených zákazů a předpisů. Doufáme, že tomu tak bude i o vánočních svátcích. Využívejte také všední dny, kdy slavíme bohoslužby v menším společenství.

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

V tomto týdnu budeme připravovat vánoční výzdobu v obou našich kostelích. Přečtěte si informace ve zpravodaji a přijďte pomáhat především v sobotu 19. prosince od 8.30 hod.

Díky skautům každý rok putuje až k nám světlo z Betléma. Přineseno bude i letos. Od 4. neděle adventní bude hořet v našich kostelích a můžete si je i během následujících dnů přenést do svých domovů.

Od dnešního dne se prosím zapisujte na službu u Betléma během vánočních svátků. Rozpis služeb je na stole u bočního vchodu. Nejde jen o hlídání kostela, ale přítomnost nás farníků je svědectvím, že si svého kostela vážíme a rádi přijímáme ty, kdo přicházejí.

Využijte duchovní nabídky k prožívání adventní doby, které najdete v odkazech na internetových stránkách našich farností.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 19.480,- Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“

Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlémy a připravili vánoční výzdobu našich kostelů. A prosíme ještě o pomoc v úterý dopoledne; v kostele sv. Mořice od 8.30 hod. dokončíme stavbu Betléma.

Informace k vánočnímu období najdete ve farním zpravodaji TRIO EXPRES a ve Vánočním listu. Vezměte tiskoviny i těm, kdo nemohou přijít na sváteční bohoslužby a povzbuďte zvláště nemocné, aby byli s námi spojeni v modlitbě.

Počet účastníků bohoslužeb je omezen na 20 % míst k sezení. Proto v kostele sv. Mořice a v kostele sv. Jana Křtitele k účasti na mši svaté o slavnosti Narození Páně bude nutné mít místenku. Jedná se o mše svaté na Štědrý den v 15.30 hod., kde zveme zvláště rodiny s dětmi, a na tzv. „Půlnoční“ ve 21 hod. A vstupenky budou také na bohoslužby 25. 12. Místenky jsou k dispozici v kostele a ve farní kanceláři.

Příležitosti ke svátosti smíření bude ve farním kostele sv. Mořice v pondělí, úterý a ve středu. Zpovídá se od 15 do 17 hod.

Prosíme, zapište se na službu u Jesliček. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu. Nejde jen o hlídání kostela, ale o službu i svědectví pro ty, kdo přicházejí o Vánocích do našich kostelů. A využijme vánoční čas, který je před námi, a přicházejme během dne k jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby.

Díky skautům máme už nyní ve farním kostele světlo z Betléma. Bude hořet také v ostatních kostelích a kaplích. Můžete si je během svátečních dnů přenést do svých domovů.

1. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. 

Čeští a moravští biskupové se na nás společně obracejí s výzvou k modlitbě, postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a k zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Celé prohlášení najdete ve farním zpravodaji i s textem zásvětné modlitby a také níže v odkaze, který byl zveřejněn minulou neděli.

Dnes při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, před začátkem mše svaté je položte před obětní stůl. V kostele sv. Mořice bude žehnání adventních věnců také mezi bohoslužbami v době od 9 do 10 hod., kdy přicházíte individuálně ke svatému přijímání

V kostele sv. Mořice jsou slouženy mše svaté podle pravidelného pořadu bohoslužeb. V kostele sv. Jana Křtitele začínáme sloužit tuto neděli. Mše svatá bude večer v 18 hod.

UPOZORNĚNÍ: Ve středu 2. prosince už bude mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, u sv. Mořice mše svatá nebude.

Dokud bude platit omezení počtu účastníků bohoslužeb, je nutné se na nedělní mši svatou zapsat – v kostele nebo prostřednictvím farní kanceláře (573 338 952). Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.

Před námi je první pátek v měsíci. Informace o adoraci a příležitosti ke svaté zpovědi najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

 

Strana 15 z 28