Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

KVĚTNÁ NEDĚLE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. a na ADORACI v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Velké poděkování patří všem ženám, které napekly a přinesly koláče a cukroví na páteční poutní slavnost v kostele sv. Mořice, a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a průběhu celé slavnosti – zvláště při liturgii, výzdobě, úklidu a vytváření zázemí pro poutníky. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také každému z vás za vaše modlitby a oběti za Boží požehnání pro všechny poutníky a celou farnost.

Pozor na změnu bohoslužeb: V pondělí bude mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Po mši svaté vás studenti arcibiskupského gymnázia zvou na Křížovou cestu do Podzámecké zahrady. Ve středu bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farností.

Využijte příležitosti ke svaté zpovědi před Velikonocemi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u bočního vchodu do kostela sv. Mořice. Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

Za týden je slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční.

Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

Sbírka o slavnosti Zmrvýchvstání Páně

V neděli 9. dubna se koná ve všech kostelích naší arcidiecéze sbírka na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží. Konala se už v loňském roce, kdy se v diecézi vybralo 8,1 milionu korun. Také tímto způsobem se farnosti zapojují do hospodaření arcidiecéze. Letáček, který podrobněji vysvětluje důvod této sbírky, je vzadu pod kůrem. Obsahuje také informace, jak je možné přispět na tento účel bezhotovostní platbou z účtu. Za každý Váš dar upřímně děkujeme.