Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Děkujeme otcům redemptoristům, misionářům, že přijeli do našeho města a v obou farnostech konali lidové misie. Děkujeme za čas, který nám věnovali, za službu ve zpovědnici, za modlitby, slavení mše svaté a vyprošení Božích milostí, za katecheze k obnově daru víry a prohloubení našeho vztahu k Bohu. Vyprošujme jim hojné Boží požehnání, aby v síle Ducha Svatého a pod ochranou Panny Marie mohli dál naplňovat své poslání.

Dnes večer bude v kostele sv. Jana Křtitele sloužena mše svatá za všechny, kdo se zapojili do přípravy a realizace „Noci kostelů“ a na úmysly dané při této akci.

V pátek 16. června je slavnost NĚJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. Mše svatá bude v kostele sv Mořice v 17 hod. Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Přijměte pozvání na jáhenské svěcení do katedrály sv. Václava v Olomouci v sobotu 17. června. Při mši svaté v 9.30 hod. přijme jáhenské svěcení náš bohoslovec Josef Kvapilík. Ještě jsou místa v autobuse, který bude odjíždět v 7.45 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přihlaste se zde v sakristii nebo ve farní kanceláři. Provázejme budoucí jáhny modlitbami. Jsou nyní na exerciciích na Velehradě.

V neděli 18. června při obou bohoslužbách v chrámu sv. Mořice, dá-li Pán, bude s námi Josef Kvapilík poprvé v liturgické službě u oltáře jako jáhen. Můžeme se s ním setkat také po mši svaté při agapé.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 13. 6. – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Čtvrtek 15. 6. – sv. Víta, mučedníka

Pátek 16. 6. – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Sobota 17. 6. – památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

VEČER CHVAL V ZAHRADĚ

je naplánován na středu 14. 6. od 19 hod. na Mariánském dvoře Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (vstup horní branou mezi kostelem sv. Mořice a jídelnou AG). Chvály povede kapela Ignite Worship. Za nepříznivého počasí se večer chval uskuteční jako obvykle v dolní kapli AG.

FORFEST 2023

Dnešní neděli 11. 6. ve 20 hod. v chrámu sv. Mořice bude provedena MISSA BREVIS žijícího skladatele Zdeňka Krále. S brněnským ansámblem Musica da camera v ní jako sólisté vystoupí sopranistka Lenka Cafourková a tenorista Jakub Kubín pod taktovkou dirigenta Martina Franze.

Podrobnosti jsou na www.forfest.czSrdečně zvou pořadatelé.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Milí farníci, děkuji všem, kdo jste nabídli svůj čas a síly pro uskutečnění již tradiční akce „Noc kostelů“. Za vás a na úmysly dané při Noci kostelů bude sloužena mše svatá příští neděli 11. června v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 19 100 Kč. „Pán Bůh zaplať“ za každý dar.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

V sobotu 17. 6. 2023 přijmou z rukou biskupa Josefa Nuzíka jáhenské svěcení dva kandidáti. Jedním z nich je Josef Kvapilík z naší farnosti sv. Mořice. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hod. Je objednán autobus. Prosíme, přihlašujte se ve farní kanceláři. Provázejme budoucí jáhny svými modlitbami.

Dnes vítáme misionáře otce redemptoristy. Pod jejich vedením, s jejich pomocí, chceme prožít misie v našem městě. Aby přinesly co největší duchovní užitek pro každého z nás a pro naše bližní, modleme se na tento úmysl i doma ve svých rodinách. Otec Michal, jeho spolubratři a celý misijní tým nám vyšli vstříc a věnují nám naplno svůj čas. A teď záleží na každém z nás: zda odložím všechny možné výmluvy, že nemám čas, a přijmu tuto nabídku, která přichází od Boha. Zda pozvu i ty, kdo jsou v mém okolí, a nabídnu se, že je doprovodím. Zda si nebudu vybírat jen něco, ale budu se účastnit bohoslužeb, katechezí a setkání, jak nejlépe jsem schopen. Zda se připravím na dobrou svatou zpověď a přijetí svátostí.

Bratři a sestry, projděte si doma pozorně program misií, jak jej máte ve farním zpravodaji. Středa je věnována dětem a večer v kostele sv. Jana mládeži. Ve čtvrtek prožijeme s misionáři slavnost „Božího Těla“ a v pátek – opět v kostele sv. Jana Křtitele bude mše svatá zvláště pro manžele, spojená s obnovou manželských slibů. Kdo můžete přijďte i na ranní bohoslužby, které výjimečně budou v našem kostele sv. Mořice, a také sobotu 10. června věnujte misiím. Zakončení misií bude příští neděli při mši svaté v 10.15 hod.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli byla sbírka na pronásledované křesťany. Věnovali jste 45 500 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Slavíme Rok božího služebníka Antonína Cyrila Stojana. Narodil se 22. května 1851 se v nedalekém Beňově a v naší farnosti působil 10 let. V předvečer výročí jeho narození vás srdečně zveme na koncert do kostela sv. Mořice dnes večer v 17 hod. Uslyšíme STABAT MATER od Giovanniho Battisty Pergolesiho - jedno z jeho nejslavnějších duchovních děl. Provedení díla se ujme Gaudio kvartet a komorní sbor při Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc, spolu s vynikajícími sólistkami Annou Pavlasovou (soprán) a Annou Dostálovou (alt), pod taktovkou Pavla Koňárka, sbormistra Janáčkovy opery v Brně. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu.

Připravujeme se na slavnost Seslání Ducha Svatého a vyprošujeme církvi i světu otevřenost pro jeho dary. Srdečně vás zveme v sobotu 27. května na Svatodušní vigilii, kterou budeme slavit společně s farností Panny Marie. Mše svatá v kostele Panny Marie začne ve 20.30 hod. Ve farnosti Hradisko slavíme modlitební vigilii se začátkem ve 20 hod. v kostele Všech svatých.

V sobotu 27. května nebude večerní mše svatá v kapli na Malém Valu.

Za týden je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi.

Regionální setkání Fatimského apoštolátu, které je otevřené pro všechny, se uskuteční příští neděli od 16 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Podrobnější informace a pozvánky na další akce najdete ve farním týdeníku.

Lidové misie pod vedením redemptoristů ze Slovenska budou od 3. do 11. června. Snažme se dobře využít tuto dobu milosti a udělejme vše pro to, abychom se mohli během celého týdne účastnit bohoslužeb, katechezí a setkání. Podrobný pořad bude k dispozici příští neděli.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnešní sbírka je určena na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!

Slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.

V pondělí 29. května začíná 8. týden liturgického mezidobí. V ten den slavíme památku Panny Marie, Matky církve.

Dnes odpoledne ve 14.30 hod. prožijeme májovou pobožnost u kapličky ve Vážanech.

Členové Fatimského apoštolátu vás srdečně zvou dnes večer do kostela sv. Jana Křtitele. Pobožnost začne v 16 hod., večerní mši svatou v 18 hod. bude sloužit Mons. Pavel Dokládal.

Dnes večer se uskuteční v našem chrámu sv. Mořice první z řady koncertů Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2023. V podání Arcibiskupské kapely Kroměříž zazní dílo brněnského skladatele Františka Emmerta PROPRIA. Koncert začne ve 20 hod. Jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Po mši svaté bude adorace za posvěcení kněží a kněžská a řeholní povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace, v kostele sv. Mořice se zpovídá od 15 do 17 hod.

Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Srdečně zveme každého z vás na NOC KOSTELŮ v pátek 2. června. Pozvěte i své sousedy a známé. Využijte k tomu letáčky s programem, které jsou zde v kostele. Těšíme se na vás! Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách Noci kostelů i naší farnosti.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy programu, a prosíme ještě o dobrovolníky, aby sloužili u vchodů a během programu. Přihlaste se u Vítka Pořízka.

V sakristii kostela sv. Mořice nebo ve farní kanceláři je možné se přihlásit na autobus, který pojede do Olomouce v sobotu 17. června. V katedrále sv. Václava při mši svaté v 9.30 hod. přijme jáhenské svěcení náš bohoslovec Josef Kvapilík. Provázejme ho modlitbou a pojďme prožít okamžik svěcení spolu s ním.

Ve farním týdeníku najdete pozvánky na další akce, např. přednášku historika Jaroslava Šebka nebo program pro celé rodiny, který připravily Arcibiskupské lesy. Na poslední stránce je podrobný program misií v našem kostele sv. Mořice v týdnu od 4. do 11. června. Podobný program bude probíhat v kostele P. Marie. Zveme vás k účasti na bohoslužbách po celý týden. Misionáři redemptoristé budou mít misijní promluvy, katecheze pro ženy, pro muže a budou k dispozici k rozhovorům a ke svátosti smíření. Mládeži je věnován večerní program ve středu v kostele sv. Jana Křtitele.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Mše svatá dnes v 10.15 hod. je obětována za maminky. Slavíme Den matek. Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost a přejeme jim vše dobré!

Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Přijměte pozvání a přijďte dnes odpoledne ve 14 hod. na Velké náměstí v Kroměříži.

V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Po mši svaté v kostele sv. Mořice, která začne v 17 hod., se vypravíme za sochami tohoto mučedníka a kněze, které se nacházejí v našem městě. Chceme putovat po všech sedmi veřejně přístupných místech, s krátkou modlitbou u každého zastavení. V případě nepříznivého počasí pouť zkrátíme. Všichni jste srdečně zváni!

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Církev nám doporučuje účast na mši svaté. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Při mši svaté v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice přistoupí dvě děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Také se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.

Slavíme Rok Antonína Cyrila Stojana. Přijměte pozvání na koncert v předvečer výročí narození arcibiskupa Stojana příští neděli 21. května v 17 hod. v našem kostele sv. Mořice. Na koncertu zazní STABAT MATER, jedno z nejslavnějších duchovních děl Giovanni Battisty Pergolesiho (viz pozvánka na koncert).

Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu.

Beseda: PRÁVO A HODNOTY LIDSKÉHO ŽIVOTA

Arcidiecézní centrum mládeže Olomouc a Mladí lidovci Zlínského kraje Vás srdečně zvou na besedu s advokátem a poslancem za KDU Alešem Dufkem s názvem Právo a hodnoty lidského života. Uskuteční se v pondělí 15. 5. od 18 hod. v baru Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Strana 6 z 32