Back to Top

23. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V sobotu 10. září putujeme do olomoucké katedrály, abychom prosili za obnovu rodin a za povolání k zasvěcenému životu. Ještě jsou místa v autobuse, který odjíždí ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, ale je třeba se přihlásit ještě dnes v kostele, nejpozději zítra ve farní kanceláři. Účast na pouti je svědectvím, jak nám záleží na obnově rodin a na růstu kněžských a řeholních povolání.

V měsíci září je před nám také adorační den naší farnosti ve čtvrtek 22. září a Svatomořická pouť v neděli 25. září.

Na zahájení nového školního roku na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži bude slavena mše svatá v kostele sv. Mořice v pondělí 5. září 2022 v 9.30 hod. Mši svatou bude sloužit otec biskup Mons. Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze.

Ve čtvrtek 8. září o svátku Narození Panny Marie začínají pravidelná měsíční setkávání seniorů od 9 hodin v Děkanátním centru pro rodinu.

Během školního roku zveme mládež a studenty na mši svatou každou středu v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Rodiče, pamatujte na náboženskou výchovu svých dětí. Rozvrh výuky náboženství pro děti, které chodí do státních škol, je ve zpravodaji i na vývěsce.

Děti dnes dostávají první kartičku k nedělním evangeliím a také úvodní kartu, jejíž součástí je krabička pro kartičky, pravidla hry a skládačka s překvapením. Během tohoto školního roku budeme objevovat cestu, na kterou nás zve sám Ježíš.

Rodiče, vás prosím, věnujte pozornost tomu, co děti dostávají děti. Tak se dozvíte, o co se děti budou snažit v tomto školním roce a jak jim můžete pomáhat.

Po prázdninách zase vychází farní týdeník TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela.

Na úvodní stránce dnešního vydání je slovo otce biskupa Josefa Nuzíka, který přijal úkol řídit arcidiecézi. Prosí nás také o modlitbu za dobrou volbu nového olomouckého arcibiskupa. Text společné modlitby najdete ve farním zpravodaji.

22. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 13 990 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner slaví v pondělí 29. srpna své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

A modleme se za dobrou volbu nového olomouckého arcibiskupa.

 

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek 1. září je SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ.

Po večerní mši svaté bude adorace za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude mše svatá v pátek ráno v 6 hod. Po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace se zakončením ve 13.30 hod. V kostele sv. Mořice bude příležitost ke svaté zpovědi odpoledne od 15 do 17 hod.

V sobotu 3. září bude v kapli Povýšení sv. Kříže v 10 hod. mše svatá s věčnými sliby. V 11.30 hod. mše svatá nebude.

Za týden je 23. neděle v mezidobí. Na Svatém Hostýně se koná Pouť členů Matice svatohostýnské.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 29. 8. – památka umučení sv. Jana Křtitele

Sobota 3. 9.   –  památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve,

Před námi je nový školní rok.

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži budou slavit mši svatou na zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září v 9.30 hod. v kostele Panny Marie.

Příští neděli při mši svaté v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice chceme vyprošovat Boží požehnání dětem, žákům, studentům, učitelům a rodičům na začátku nového školního roku.

Děti, přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány.

Rodiče, pokud vaše děti navštěvují státní školy, nezapomeňte je přihlásit do náboženství. Rozvrh výuky náboženství je na vývěsce.

Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami, a tak se učit žít podle Božího slova.

Cyrilometodějská křesťanská akademie Olomouc ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a farností Římov pořádá přednášku a besedu s Annie Laurent, autorkou knihy Islám: Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí. Přednáška se uskuteční ve středu 31. srpna v 17 hod. v sále Arcibiskupské kurie v Olomouci. Podrobnosti jsou na plakátě.

Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. 

Spolu s farnostmi holešovského děkanátu jsme zváni do olomoucké katedrály sv. Václava v sobotu 10. září 2022. Program v katedrále začne v 15 hod. Autobus bude odjíždět ve 13.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přihlašujte se v sakristii nebo ve farní kanceláři u sv. Mořice.

20. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


V kostele sv. Jana Křtitele je dnes večer mše svatá z vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a připomínáme si výročí posvěcení tohoto našeho filiálního kostela.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Sobota 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

V pondělí o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá v kapli svatého Vincence v 6 hod., ve farním kostele svatého Mořice v 17 hod.

Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Dožínky Zlínského kraje

V rámci Dožínek Zlínského kraje bude slavena mše svatá na poděkování za úrodu v sobotu 20. srpna 2022 ve 13 hod. v našem kostele sv. Mořice. Mši svatou bude sloužit otec biskup Mons. Antonín Basler. Všichni jste srdečně zváni.

21. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 22. 8. – památka Panny Marie Královny

Středa 24. 8 – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Čtvrtek 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze

Sobota 27. 8. – památka sv. Moniky

Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.

Milé rodiny, přijměte pozvání na tradiční Pouť rodin na Svatý Hostýn, která se koná tuto sobotu 27. srpna 2022. Je připraven bohatý program pro děti i rodiče i seniory. Mši svatou na venkovním podiu v 10.15 hod. bude sloužit otec biskup Mons. Josef Nuzík. Letošní pouť je zároveň arcidiecézním zakončením Roku rodiny a symbolickým „přemostěním“ Světového setkání rodin s papežem Františkem, které se letos v červnu uskutečnilo v Římě. Tam byli přítomni zástupci z naší arcidiecéze. Přijďte si na Svatý Hostýn poslechnout jejich svědectví z Říma!

V Arcibiskupském kněžském semináři je letos nejmenší počet bohoslovců za poslední roky. Tak výzva „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň,“ je velmi naléhavá. Před námi je Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Spolu s farnostmi holešovského děkanátu jsme zváni do olomoucké katedrály sv. Václava v sobotu 10. září 2022. Program v katedrále začne v 15 hod. Rezervujte si čas ve svých rodinách. Bude také objednán autobus, možnost přihlášení od příští neděle.

19. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Pamatujme v modlitbě na kaplana P. Augustina, který v úterý slaví narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání do dalších let.

Svátky v týdnu:

Pondělí 8. 8. – památka sv. Dominika, kněze

Úterý 9. 8.  –  svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,

    patronky Evropy

Středa 10. 8 – svátek sv. Vavřince, mučedníka

Čtvrtek 11. 8. – památka sv. Kláry, panny

Pátek 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Za týden je 20. neděle v liturgickém mezidobí

V kostele P. Marie v Kroměříži slaví příští neděli farní pouť.

A na Svatém Hostýně se koná hlavní pouť. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat biskup Mons. Antonín Basler.

V pondělí 15. srpna je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to výroční den posvěcení našeho filiálního kostela sv. Jana Křtitele (15. 8. 1768). Mše svatá v neděli 14. srpna v 18 hod. bude z vigilie slavnosti a bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a za ty, kdo nyní pečují o kostel sv. Jana Křtitele, za dobrodince tohoto kostela a za celé naše farní společenství.

Strana 3 z 25