Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Mše svatá dnes v 10.15 hod. je obětována za maminky. Slavíme Den matek. Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost a přejeme jim vše dobré!

Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Přijměte pozvání a přijďte dnes odpoledne ve 14 hod. na Velké náměstí v Kroměříži.

V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Po mši svaté v kostele sv. Mořice, která začne v 17 hod., se vypravíme za sochami tohoto mučedníka a kněze, které se nacházejí v našem městě. Chceme putovat po všech sedmi veřejně přístupných místech, s krátkou modlitbou u každého zastavení. V případě nepříznivého počasí pouť zkrátíme. Všichni jste srdečně zváni!

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Církev nám doporučuje účast na mši svaté. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Při mši svaté v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice přistoupí dvě děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Také se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.

Slavíme Rok Antonína Cyrila Stojana. Přijměte pozvání na koncert v předvečer výročí narození arcibiskupa Stojana příští neděli 21. května v 17 hod. v našem kostele sv. Mořice. Na koncertu zazní STABAT MATER, jedno z nejslavnějších duchovních děl Giovanni Battisty Pergolesiho (viz pozvánka na koncert).

Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu.

Beseda: PRÁVO A HODNOTY LIDSKÉHO ŽIVOTA

Arcidiecézní centrum mládeže Olomouc a Mladí lidovci Zlínského kraje Vás srdečně zvou na besedu s advokátem a poslancem za KDU Alešem Dufkem s názvem Právo a hodnoty lidského života. Uskuteční se v pondělí 15. 5. od 18 hod. v baru Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

V pondělí je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Mše svatá bude v kapli sv. Vincence ráno v 7 hod., v kostele sv. Mořice večer v 18 hod.

Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Zde v kostele sv. Mořice jsou Májové pobožnosti ve všední dny po večerní mši svaté.

V sobotu je památka Panny Marie Fatimské.

Za týden je 6. neděle velikonoční. Je Dnem modliteb za pronásledované křesťany. Ve farním týdeníku je zpráva Křesťanské mezinárodní solidarity o pronásledování křesťanů ve světě a také výzva předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera ke sbírce na pronásledované křesťany. Sbírka se koná právě příští neděli.

Mše svatá příští neděli v 10.15 hod. v kostele svatého Mořice bude obětována za maminky. Slavíme Den matek.

Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Uskuteční se za příhodného počasí v neděli 14. května na Velkém náměstí odpoledne od 14 hod. Jste srdečně zváni.

Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční v úterý 9. května od 19 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Ve středu 10. května od 19 hod. se koná Večer chval v dolní kapli arcibiskupského gymnázia.

Zápis v Mateřské škole s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži se bude konat ve středu a ve čtvrtek tohoto týdne.

Tento čtvrtek nebude setkání seniorů. Jste zváni na Pouť na Svatý Hostýn, a to v pátek 12. května s odjezdem v 8 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Podrobnější informace a přihlašování ve farní kanceláři.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání, který vrcholí příští nedělí. Je to Neděle Dobrého Pastýře. Ježíš nám říká: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Prosím, pamatujme na tento úmysl a prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Vhodnou modlitbu najdete i v Kancionálu (č. 049 E).

V kostele sv. Mořice se modlíme růženec za kněze a duchovní povolání každý čtvrtek přede mší svatou od 16.30 hod.

A doprovázejme věrně ve svých modlitbách našeho bohoslovce Josefa Kvapilíka, který završuje studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a připravuje se k přijetí jáhenského svěcení.

Zítra 24. dubna slaví svátek naši kaplani: P. Jiří Orság a P. Augustin Jiří Zatloukal. Vyprošujeme jim Boží ochranu a požehnání. A blahopřejeme všem Jiřím a také skautům, kteří na svátek sv. Jiří slaví Mezinárodní den skautů.

Ve středu 26. dubna v 19 hod. bude na arcibiskupském gymnáziu přednáška prof. Pavla Hoška, Ph.D.: „Evangelium lesní moudrosti“ – duchovní odkaz E. T. Setona a J. Foglara.

Ve čtvrtek bude mše svatá v 17 hod. obětována za P. Jaroslava Nesvadbu.

Přijměte pozvání na Jarní mořickou akademii. Katechezi na Třetí přikázání Desatera bude mít v kostele sv. Mořice v pátek po mši svaté náš jáhen Josef Zvoníček.

Centrum pro rodinu pořádá v pátek 12. května pouť seniorů na Svatý Hostýn. Přihlašujte se ve farní kanceláři.

A pro děti od 3 let do 5. třídy základní školy vyhlásilo Centrum pro rodinu výtvarnou soutěž. Podrobnosti jsou na vývěsce a ve farním týdeníku.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 18 570 Kč. Za vaše dary „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Před námi je měsíc květen. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Zde v kostele sv. Mořice budou Májové pobožnosti ve všední dny po večerní mši svaté.

V pondělí je památka sv. Josefa, dělníka. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 18 hod.

Ve čtvrtek po májové pobožnosti připojíme výstav Nejsvětější svátosti a modlitbu za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 15 do 17 hod.

Kaplan pro mládež P. Petr Káňa zve srdečně všechny mladé na putovní adoraci za mládež. Koná se v pátek 5. května od 19.30 hod. ve Střílkách.

Za týden je 5. neděle velikonoční.

V pátek12. května se koná Pouť seniorů na Svatý Hostýn. Ještě je několik volných míst. Přihlaste se ve farní kanceláři.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Arcibiskupské gymnázium vás zve dnes večer v 19.30 hod. na cestovatelskou přednášku P. Marka Orko Váchy „NÁRODNÍ PARKY ARGENTINY.“ V 18 hod. bude otec Marek slavit mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

Minulou neděli jste při sbírce na služné duchovních (tj. platy kněží) darovali 39 300 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Na podporu křesťanů ve Svaté zemi jste vložili do pokladničky u Božího hrobu 23 700 Kč. Za všechny vaše dary upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Mateřská škola Mánesova s křesťanským zaměřením

zve rodiče s dětmi na Den otevřených dveří ve čtvrtek 20. dubna od 9.00 do 11.00 hod.

Jarní mořická akademie

bude pokračovat v pátek 21. 4. po večerní mši svaté, která je v 17 hod. v kostele sv. Mořice. P. Vít Hlavica bude mít katechezi na téma „Jeho jméno je svaté!“

Za týden je 3. neděle velikonoční. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

POUŤ SENIORŮ NA SVATÝ HOSTÝN

se uskuteční v pátek 12. 5. 2023, s odjezdem v 8 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Mši svatou budeme slavit v 9.30 hod. s krátkou mariánskou pobožností. Odjezd ze Svatého Hostýna ve 12 hod. Přihlašování jak ve farní kanceláři sv. Mořice, tak P. Marie. Částku 150 Kč je nutné uhradit při přihlášení. Pro „potřebné“ odvoz až k bazilice. Prosíme o včasné přihlášení.

Za pořádající Centrum pro rodinu

Miroslava Kordíková

Aliance pro rodinu, z. s., usiluje prosadit zákaz surogátního (náhradního) mateřství, které považuje za vykořisťování žen a které se v podstatě rovná obchodu s dětmi.

Tuto snahu můžete podepřít podepsáním petice, která bude předána petičnímu výboru Poslanecké sněmovny symbolicky den před Dnem dětí. Petice navazuje na celosvětovou aktivitu – Casablanskou deklaraci.

Podrobné informace naleznete zde: https://www.cirkev.cz/mezinarodni-skupina-predklada-navrh-na-celosvetovy-zakaz-nahradniho-materstvi_21851

Odkaz na petici on-line:  https://alipro.cz/petice-za-konec-obchodu-s-lidmi/

Strana 5 z 30