POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve středu 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Je to MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

Příští neděli prožíváme slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.

Je to třetí neděle v měsíci, uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Připojíme se k obnově zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži si připomíná 30 let od znovuobnovení školy. Program oslav, na které jsou zváni všichni absolventi školy, je na webových stránkách gymnázia. V rámci oslav se koná koncert sboru AVE ve středu 17. listopadu v 16 hod. v kostele sv. Mořice. Všichni jste srdečně zváni.

Všichni mladí jsou srdečně zváni na Děkanátní setkání mládeže. Koná se v sobotu 20. listopadu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Informace a přihlášky na stránkách @mladezdekanatukromeriz.

BENEFIČNÍ KONCERT

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Kroměříž zve v neděli 21. listopadu od 17 hod. do kostela sv. Mořice na benefiční koncert pro slané děti. Vybrané vstupné bude věnováno na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Spolu s žáky a učiteli soukromé základní umělecké školy vystoupí jimi pozvaní hosté. Podrobnější informace jsou na plakátě.

Další oznámení najdete ve farním zpravodaji Trio expres.