Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes je Světový den mládeže. Děkuji mladým z našeho děkanátu, kteří připravili ve spolupráci s kaplanem pro mládež včerejší Setkání mládeže děkanátu Kroměříž a Holešov. Vyprošujme mladým lidem, aby podle výzvy Svatého otce vydávali svědectví o Kristu a šířili poselství lásky a spásy zvláště mezi svými vrstevníky.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali 43 850 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Dnes večer nebude adorace v kostele sv. Mořice.

Příští neděle je první adventní. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, položte adventní věnce na lavičku před obětní stůl. Přijďte si uplést adventní věnec do Děkanátního centra pro rodinu v pátek 26. listopadu odpoledne od 15 hod.

Přijměte pozvání na benefiční koncert na podporu dětí postižených cystickou fibrózou. Koná se dnes v 17 hod. v našem kostele sv. Mořice. Účinkují žáci a učitelé soukromé základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž a pozvaní hosté. Příspěvky na léčbu je možné také zaslat na transparentní účet 3015-1921101329/0800.

Na všechny pronásledované pro víru chceme pamatovat zvláště tuto středu 24. listopadu. Je to tzv. Červená středa.

Na VEČER CHVAL jste zváni tuto středu v 19 hod. do dolní kaple Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Připojme se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl.

Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.

Dnes se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Při bohoslužbách a pořádaných akcích prosíme o dodržování platných protiepidemických opatření a vzájemnou ohleduplnost! Děkujeme!