Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

1. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary minulou neděli do sbírky na potřeby farnosti Věnovali jste 15 760 Kč.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V nouzovém stavu, který vyhlásila Vláda ČR, se omezující opatření pro bohoslužby nemění. Nadále platí, že účastníci bohoslužeb musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (s výjimkou osob ze společné domácnosti) a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. Stále také platí dřívější povinnost nošení respirátorů či nanoroušek. Prosíme o dodržování opatření a vzájemnou ohleduplnost.

1. nedělí adventní vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus C nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly, např. adventní věnec. Obětní stůl se v době adventní – mimo slavnosti a mimo 3. neděli adventní – může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků.

V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Příští neděle je 2. adventní.

Příležitost ke svátosti smíření

První pátek v měsíci (3. 12.) – kostel sv. Mořice 15–17 hod.

Od začátku prosince se začnou zapisovat úmysly mší svatých na první čtvrtletí nového roku.

RORÁTY on-line

Farnost Dolní Němčí nám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.

Pomoc s energiemi

Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele. Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.