Back to Top

NOC KOSTELŮ 10. 6. 2022

https://www.nockostelu.cz/


Kostel sv. Mořice

17.50 – 18.00       ZVONĚNÍ ZVONŮ A POŽEHNÁNÍ pro obyvatele města Kroměříže

a účastníky Noci kostelů

18.00 – 18.30       Vystoupení dětí Mateřské školy s křesťanským zaměřením

18.30 – 19.00       Vystoupení malé scholy kostela sv. Mořice

19.00 – 20.30       Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice,

Mgr. Jan Štětina (NPÚ KM), moderovaná přednáška

20.45 – 21.45       Vystoupení velké scholy kostela sv. Mořice

22.00 – 22.45       VARHANNÍ KONCERT

Jiří Stodůlka, varhaník  kostela sv. Mořice v Olomouci (varhany),

Veronika Pořízková, zpěv (soprán)

22.45 – 23.00       Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

18.00 – 21.30       Možnost duchovního rozhovoru, zapálení svíčky,

napsání proseb, díků

 

Kostel sv. Jana Křtitele

17.50 – 18.00       VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 18.30       Pěvecký sbor MORAVAN

18.30 – 19.30       Biblická poezie s hudbou, flétnistky pod vedením p. Ireny Salvadori

19.30 – 20.30       Slunečnice dětský pěvecký sbor s p. Lenkou Doubravovou

20.30 – 21.00       Komentovaná prohlídka interiéru kostela, Mgr. Martina Miláčková

21.00 - 21.30        Hudební vystoupení – K4 kvartet (kytarový kvartet studentů)

21.30 – 21.45       Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

18.00 – 21.00       VÝSTUP DO JIŽNÍ VĚŽE ke zvonům

 

Kaple Panny Marie a sv. Stanislava Kostky na AG

18.30 – 21.30       Prohlídka chodby, která spojuje kostel sv. Mořice s gymnáziem

a zámkem, obou kaplí AG a kaple sv. Šebestiána na zámku za doprovodu studentů, spojená s historickým výkladem, krátkým varhanním vstupem a zpěvem scholy AG.

Jednotlivé prohlídky (v délce asi 40 min.) probíhají v 15min. intervalech (první v 18.30, poslední 21.30) Vstup do spojovací chodby z nádvoří mezi kostelem sv. Mořice a AG.

Z kapacitních důvodů bude každý vstup omezen přibližně na 50 návštěvníků.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

17.45 - 17.50        Vyzvánění zvonů

18.00 - 18.45        Mše svatá

18.45 - 19.30        Sestra Alžběta – divadelní dramatizace příběhu o víře, lásce a naději

20.00 - 20.30        Komentovaná prohlídka kostela

20.45 - 21.45        Koncert při svíčkách – účinkuje  Musica Camilla

CELOVEČERNÍ PROGRAM: Misijní zastavení, Pošta dobrých zpráv pro malé i velké

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

17.50 – 18.00       ZVONĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 19.00       koncert SZUŠ D-MUSIC Kroměříž

19.00 – 20.00       volná prohlídka kostela

 

Kaple Povýšení sv. Kříže

18.00 – 19.30       Volná prohlídka – příležitost k nahlédnutí do historie sester

20.00 – 21.00       Adorace – modlitby a zpěvy

 

Kaple sv. Floriána, Štěchovice

18.00 – 21.00       Prohlídka s výkladem

 

Kaple sv. Vincence de Paul

18.00 - 20.00        Volná prohlídka kaple

 


https://www.nockostelu.cz/

 

NOC KOSTELŮ 28. 5. 2021

Kostel sv. Jana Křtitele

 

19.00 – 19.10         VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

19.10 – 20.00         Biblická poezie s hudbou, škola flétnistek pod vedením Ireny Salvadori

20.00 – 20.30         Komentovaná prohlídka interiéru kostela, průvodce Milan Němec

20.30 – 21.00         Hudební vystoupení komorního tělesa studentů

21.00 – 21.45         Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

 

Kostel sv. Mořice

 

19.00 – 19.10         ZVONĚNÍ ZVONŮ A POŽEHNÁNÍ

pro obyvatele města Kroměříže a účastníky Noci kostelů

19.10 – 21.30          Možnost duchovního rozhovoru, zapálení svíčky, napsání proseb, díků

19.10 – 21.30          Prezentace výtvarných prací předškoláčků

z Mateřské školy na Mánesově ulici (Křestní kaple kostela)

19.10 – 19.30         Vystoupení malé scholy kostela sv. Mořice

20.00 – 21.00          Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice,

Mgr. Jan Štětina (NPÚ KM) moderovaná přednáška

21.00 – 21.45          VARHANNÍ KONCERT

Jiří Stodůlka, varhaník  kostela sv. Mořice v Olomouci (varhany),

Michaela Suchá, zpěv (soprán)

21.45 – 22.00         Ukončení Noci kostelů a uzavření kostela

 

Kaple Povýšení sv. Kříže

 

18.00 – 20.00         Otevřená kaple

20.00 – 20.30         Modlitba růžence za ukončení pandemie

www.nockostelu.cz

Program Noci kostelů 24. května 2019

„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“
(Iz 30,29)

Slovo poutníkům
Jubilejní desátý ročník Noci kostelů nás svým mottem vybízí k radosti, ke zpěvu. Každý člověk touží po radosti, všichni ji hledáme. Jistě jsme ji mnohokrát zakusili a uvědomujeme si, které situace nás naplňují radostí. Ale také si musíme přiznat, že obvyklé denní starosti, problémy, které musíme řešit, i různé bolesti a trápení, které přicházejí bez pozvání – to vše nám brání prožívat pravou radost. Je zřejmé, že nám někdy do zpěvu není.
Je dobré si uvědomit, že prorok Izajáš se v této výzvě obrací ke svému národu v době, kdy je mu úzko. Národ je ohrožován mocnými sousedy, především Asyrskou říší. Cesta k záchraně je dle proroka v obnovené důvěře v Boha. Tak lid zakusí jeho mocnou ochranu a bude se radovat.
Posvátná místa, která jsou tuto noc otevřena a do nichž přicházíte, se často rozeznívají chválou Boha. Pomáhají nám poznávat, že okolnosti našeho života, radostné i bolestné, a to, jak je prožijeme, záleží především na tom, kde je zakotveno naše srdce.
Ať jsou vám tato místa znamením Boží ochrany a požehnání.

P. Josef Lambor, probošt

 

Kroměříž, kostel sv. Mořice

Program Noci kostelů 24. května 2019

Web Noci kostelů 2019

Program Noci kostelů 2018

Kroměříž, kostel sv. Mořice

Program Noci kostelů 25. května 2018
17:00 - 17:45  – Mše svatá
17:50 - 18:00  – Zvonění zvonů a požehnání pro obyvatele města Kroměříže a účastníky Noci kostelů
18:00 - 18:30  – Zahájení
18:00 - 23:00  – Duchovní rozhovory během celého programu
18:30 - 20:00  – Krátké filmy v Křestní kapli 
 – Zahájení promítání krátkých filmů z duchovního života v Křestní kapli.
18:30 - 20:00  – Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice - Mgr. Jan Štětina 
 – přednáška
20:00 - 20:45  – Zábavný program Noci kostelů pro DĚTI (v presbytáři)
20:00 - 20:45  – Hudební vystoupení komorního tělesa mladých muzikantů (Křestní kaple)
21:00 - 22:00  – Vystoupení Scholy Cantorum od sv. Mořice
22:15 - 23:00  – Noční varhanní koncert 
 – Mgr. Lenka Voňková (varhany) a Irena Salvadori (flétna)

Číst dál...