Kroměříž, kostel sv. Mořice

Program Noci kostelů 25. května 2018
17:00 - 17:45  – Mše svatá
17:50 - 18:00  – Zvonění zvonů a požehnání pro obyvatele města Kroměříže a účastníky Noci kostelů
18:00 - 18:30  – Zahájení
18:00 - 23:00  – Duchovní rozhovory během celého programu
18:30 - 20:00  – Krátké filmy v Křestní kapli 
 – Zahájení promítání krátkých filmů z duchovního života v Křestní kapli.
18:30 - 20:00  – Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice - Mgr. Jan Štětina 
 – přednáška
20:00 - 20:45  – Zábavný program Noci kostelů pro DĚTI (v presbytáři)
20:00 - 20:45  – Hudební vystoupení komorního tělesa mladých muzikantů (Křestní kaple)
21:00 - 22:00  – Vystoupení Scholy Cantorum od sv. Mořice
22:15 - 23:00  – Noční varhanní koncert 
 – Mgr. Lenka Voňková (varhany) a Irena Salvadori (flétna)

Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 25. května 2018
17:50 - 18:00  – Vyzvánění zvonů 
 – Vyzvánění zvonů
18:00 - 19:00  – Biblická poezie s hudbou 
 – Biblická poezie s hudbou
18:00 - 21:00  – Prohlídka jižní věže se zvonem sv.Josefa 
 – Prohlídka jižní věže se zvonem sv.Josefa
19:00 - 20:00  – Dětský pěvecký sbor Slunečnice ZUŠ a jeho hosté 
 – Dětský pěvecký sbor Slunečnice ZUŠ a jeho hosté
20:00 - 20:30  – Komentovaná prohlídka kostela
20:30 - 21:00  – Varhanní skladby - Jiří Vlk

Kroměříž, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 25. května 2018
18:00 - 18:10  – Zvonění zvonů 
 – Zvonění zvonů a zahájení NOCI KOSTELŮ
18:10 - 19:00  – Vystoupení Soukromé ZUŠ D–MUSIC Kroměříž
19:00 - 20:00  – Výstava sakrálního umění - Vladimíra Mikle
20:00 - 21:00  – Adorace Nejsvětější svátosti

Kroměříž, kaple sv. Vincence

Program Noci kostelů 25. května 2018
18:00 - 20:00  – Volná prohlídka kaple 
 – Volná prohlídka kaple, možnost projít brankou v HRADBĚ do kostela sv. Mořice
20:00 - 20:00  – Uzavření kaple

Kroměříž, klášterní kaple Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 25. května 2018
18:00 - 19:30  – Volná prohlídka kaple
20:00 - 21:30  – Adorace - modlitby a zpěvy

Kroměříž-Štěchovice, kaple sv. Floriána

Program Noci kostelů 25. května 2018
18:00 - 21:00  – Prohlídka s výkladem
21:00 - 21:00  – Uzavření kaple