Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 24. 10. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 24. 10. 2021, 30. mzd.

Bože, děkujeme za dar víry a prosíme, abychom často obnovovali zasvěcení svého života, práce i stvoření Tobě a žili v Tvé přítomnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar víry a prosíme

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Rok rodiny věnovaný úloze rodiny v církvi začal 19. března 2021 na den svatého Josefa a vyvrcholí 26. června 2022 desátým Světovým setkáním rodin.

Papež vyzval lidi, aby dávali přednost odpuštění před neshodami. „V rodině jsou tři slova, o která je třeba dbát: prosím, děkuji a promiň“

Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodinu

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, * Otče, který jsi Láska a život, učiň, * aby se každá lidská rodina na zemi stala * skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy * a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, * skutečným chrámem života a lásky * pro generace, které se neustále obnovují. Učiň, * aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů * k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. Učiň, * aby mladé generace nalezly v rodině * silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce. Učiň, * aby láska, posílená milostí svátosti manželství, * byla silnější než každá slabost a každá krize, * kterými někdy naše rodiny procházejí.

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, * aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny * mohla plodně naplnit své poslání * uprostřed všech národů země.

Skrze Krista našeho Pána, * který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. * Amen.

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/modlitba-sv-jana-pavla-ii-za-rodinu.html