Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 17. 10. 2021

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 17. 10. 2021, 29. mzd.

Bože, žehnej žákům, studentům, jejich rodičům, učitelům a vychovatelům v tomto školním roce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, žehnej žákům, studentům, jejich rodičům …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za mládež

Pane Ježíši Kriste, Cesto, Pravdo a Živote,
prosíme tě s důvěrou a naléhavostí
za všechny mladé lidi:

Vlej do jejich srdce touhu po tobě,
dej se jim poznat jako věrný přítel,
který na ně pohlíží s láskou
a je jim na blízku ve všech vítězstvích i prohrách.
Dej každému odvahu poctivě hledat své povolání
a velkoryse odpovědět na tvé volání.
Chraň je před každým hříchem, posiluj v pokušení
a zachycuj v náruči svého milosrdenství.
Ať radostně a moudře žijí ve svobodě dětí Božích,
a všechny své hřivny, ideály a elán
investují do budování civilizace lásky.

Prosíme, ať v našich farnostech
naleznou mladí lidé láskyplné přijetí
a dobré prostředí pro svůj růst.

Upevňuj v nás víru, obnovuj naději
a rozmnožuj lásku!

Na přímluvu sv. Jana Pavla II. žehnej mladým lidem, aby tě poznali, přijali a následovali na životní cestě.