Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

25. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti. Zahájili jsme opravu varhan v Křestní kapli. Obnova tohoto krásného nástroje bude stát 330 000 Kč.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Nabídku pouti, informace o přednášce a pozvání na další akce najdete ve farním zpravodaji. Zde chci jen připomenout naši pouť a adorační den:

Příští neděli 26. září slavíme naši farní pouť k sv. Mořici. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude P. Filip Hochman a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Přijměte pozvání na odpolední setkání nás farníků. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Využijte příležitosti ke svátosti smíření během týdne. Modleme se, abychom slavili pouť s co největším duchovním užitkem.

Prosíme, kdo můžete, zapojte se do úklidu a služeb při přípravě pouti. Informace jsou ve farním zpravodaji. Ženy prosíme, aby napekly sladké a slané pečivo a přinesli je na proboštství nejpozději v sobotu 25. září.

Ve středu 22. září je náš ADORAČNÍ DEN. Naplňujeme závazek, který máme vůči celé arcidiecézi a vytváříme most modlitby s kněžským seminářem. Celodenní výstav Nejsvětější svátosti bude zahájen ráno v 8 hod. Mimořádně bude v ten den mše svatá u sv. Mořice, a to v 17 hod. Bude obětována za naši arcidiecézi, za bohoslovce, představené kněžského semináře a za naši farnost, za naše posvěcení. Po mši svaté bude ještě chvíle společné adorace a na závěr adorace mužů. Bude zachována i mše svatá pro mládež a studenty v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Zápis je potřebný, aby adorace probíhala bez přerušení. Nejde však jen o to, aby se nějak obsadily jednotlivé hodiny. Na adoraci jsme zváni všichni. Vyberte si vhodný čas a určitě přijďte. Kéž ten den cítíme, že je velmi důležité přijít na modlitbu do kostela. Očekávám také plné zapojení těch, kdo jsou v diecézním společenství „Eucharistická hodina.“

Členy Eucharistické hodiny prosím, aby si v sakristii kostela sv. Mořice vyzvedli novou brožurku k adoraci, kterou opět připravil arcibiskup Jan.