Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

24. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Před časem nás naši biskupové vyzvali, abychom přispěli k obnově naší země osvědčenými prostředky: modlitbou a postem. A abychom se 40 dnů před parlamentními volbami modlili za jejich dobrý výsledek. Nezapomínejme se modlit na tento úmysl.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Úterý 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Středa 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Čtvrtek 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Letos si připomínáme 1100 let od mučednické smrti kněžny sv. Ludmily. Národní Svatoludmilská pouť se koná na Tetíně v sobotu 18. září. Mši svatou v 11 hod. bude přenášet ČT 2.

Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Zahájili jsme opravu varhan v Křestní kapli. Obnova tohoto krásného nástroje bude stát 330 000 Kč. Za každý váš dar děkujeme.

Pedagog a lektor osobního rozvoje Marek Herman bude mít ve středu 15. září od 16.30 hod. v Městském kulturním centru v Hulíně přednášku o pravidlech v rodině. Marek Herman patří mezi naše přední odborníky a rodiče nebo prarodiče, kteří se chtějí dětem věnovat, najdou odpovědi na mnohé své otázky.

Ve farním zpravodaji najdete pozvánku na Večer chval v zahradě, přednášku o Alexeji Čepičkovi a další akce.

Svatý otec dnes slaví mši svatou na závěr eucharistického kongresu v Budapešti. Odpoledne zahájí návštěvu Slovenska. Buďme s ním spojeni v modlitbě. Jeho apoštolskou cestu můžeme sledovat prostřednictvím vysílání TV Noe.

Adorační den naší farnosti budeme prožívat ve středu 22. září. Kéž si najdeme čas přijít na adoraci a na mši svatou do kostela sv. Mořice.

Farní pouť k sv. Mořici budeme slavit v neděli 26. září. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude P. Filip Hochman a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Přijměte pozvání na odpolední setkání nás farníků. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.