Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

23. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Ve středu 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie. Mše svatá bude v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Kaple Povýšení svatého Kříže na Koperníkově ul. bude od 6. září otevřena pro veřejnost, ale pouze ve všední dny. Od pondělí do soboty je možné se účastnit mše svaté v 11.30 hod. Nedělní bohoslužba zůstává pro veřejnost uzavřena.

Začíná pravidelný pořad bohoslužeb během školního roku. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor se pro malý zájem neuskuteční.

V tomto týdnu jste zváni na přednášku P. Marka Váchy, a začínají pravidelná setkáni seniorů v Centru pro rodinu. Podrobné informace a další oznámení jsou ve farním zpravodaji TRIO EXPRES. Berte si výtisk domů, abyste měli aktuální informace o dění v našich farnostech. Přineste zpravodaj i lidem, kteří nemohou přijít do kostela. Vždyť ten, kdo nemůže přijít na určitou akci, může ve zpravodaji najít inspiraci, za co je potřebné se modlit.

Ve středu 1. září zemřela paní Jiřina Syslová. Rozloučíme se s ní při mši svaté v kostele sv. Mořice ve středu 8. září ve 14 hod. Kéž ji Pán uvede do radosti věčného života.

Rodiče, kteří dali pokřtít své děti, se tím zavázali k jejich křesťanské výchově. V tomto poslání nejsou osamoceni. Rodina církve, konkrétně farní společenství jim nabízí pomoc. Patří k ní aktivity centra pro rodinu, farní skupiny pro děti a mládež (schola, ministranti) a především organizace výuky náboženství. Tu nabízíme i dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Výuka náboženství začne v týdnu od 14. září. Bližší informace získáte na faře, na vývěsce a na webových stránkách naší farnosti.

Rodiče, věnujte pozornost kartě, kterou dnes dostávají děti. Tak se dozvíte, o co se děti budou snažit v tomto školním roce a jak jim můžete pomáhat. Každou neděli děti dostanou kartičku s myšlenkou k nedělnímu evangeliu.