Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

22. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Pamatujme v modlitbě na otce arcibiskupa Jana, který dnes slaví narozeniny.

Od této neděle začíná opět vycházet farní týdeník, ve kterém najdete informace na nejbližší období.

Regionální centrum Fatimského apoštolátu Kroměříž vás srdečně zve na setkání dnes odpoledne od 16.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Ve středu 1. 9. je SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ.

Ve čtvrtek bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první pátek v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace, v kostele sv. Mořice příležitost ke svátosti smíření od 15 do 17 hod.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 1. 9. bude ještě slavena mše svatá v kostele sv. Mořice v 17 hod.

Od středy 8. 9. budou mše svaté ráno v 6 hod. v kapli sv. Vincence a večer v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Před námi je nový školní rok.

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži i studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži budou slavit mši svatou na zahájení školního roku ve středu 1. září v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Antonín Basler, který následně požehná opravené prostory Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Příští neděli zveme rodiče s dětmi na mši svatou v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Chceme vyprošovat Boží požehnání dětem, žákům, studentům, učitelům a rodičům na začátku nového školního roku. Děti, přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány. Rodiče, pokud vaše děti navštěvují státní školy, nezapomeňte je na faře přihlásit do náboženství.

Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami, a tak se učit žít podle Božího slova.

Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku jsou zapisovány v sakristii kostela sv. Mořice nebo ve farní kanceláři.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné a Sedmibolestné

Celodenní pouť do známého mariánského poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor a k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilíně je plánována na sobotu 11. září. Zatím se nás přihlásilo málo a rozhodnutí není možné odkládat. Dnes je poslední možnost k přihlášení. Cena: 300 Kč, pro rodiny s dětmi výrazná sleva. Neváhejte a přihlaste se po mši svaté v sakristii. V případě malého zájmu bude nutné pouť zrušit.