Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

21. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 18 710 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Farnost Zdounky srdečně zve na POUŤ RODIN K NĚTČICKÉ KAPLI dnes odpoledne. Mše svatá u kapličky bude ve 14.30 hod. Podrobnosti jsou na vývěsce v předsíni kostela.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Úterý 24. 8 – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Středa 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze

Pátek 27. 8. – památka sv. Moniky

Sobota 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.

Arcibiskup Mons. Jan Graubner slaví v neděli 29. srpna své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN se koná tuto sobotu 28. srpna na Svatém Hostýně. Mše svatá bude v 10.15 hod. na venkovním podiu. Děkanátní centra pro rodinu připravila program pro děti a celé rodiny. Podrobnosti jsou na plakátě.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor

Na toto krásné poutní místo chceme putovat v sobotu 11. září. Navštívíme také poutní místo Cvilín u Krnova. Autobus je připraven. Přihlašujte se prosím v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři v Kroměříži. Cena 300 Kč. Pro rodiny s dětmi výrazná sleva.