Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

V kostele sv. Jana Křtitele si dnes při večerní bohoslužbě v 18 hod. připomínáme výročí posvěcení tohoto našeho filiálního kostela.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pátek 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Sobota 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže

Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

UPOZORNĚNÍ:

V pátek 20. srpna bude v kapli sv. Vincence na Malém Valu posunut začátek mše svaté z 6 hod. na 9 hod.

Dožínky Zlínského kraje

V rámci Dožínek Zlínského kraje bude slavena mše svatá na poděkování za úrodu v sobotu 21. srpna 2021 ve 13 hod. v našem kostele sv. Mořice. Mši svatou bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner. Všichni jste srdečně zváni.

Farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor

Na toto krásné poutní místo chceme putovat v sobotu 11. září. Autobus je připraven. Přihlašujte se prosím v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři. Cena 300 Kč.