Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

5. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes večer v 17.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Je to Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 17 hod.

V kostele sv. Mořice slavíme v pátek 26. března Pouť k Panně Marii Bolestné – s ohledem na omezující opatření jinak, než jsme bývali zvyklí. Mše svaté budou v 6.30 hod., v 10 hod. a v 17 hod. Mše svatá v 10 hod. bude v kapli P. Marie Bolestné a bude přenášena internetem. Využijte této možnosti a pomozte také starším a nemocným, kteří jsou doma, aby byli s námi ve spojení. Informace k připojení budou zde na webové stránce naší farnosti. Kdo by se chtěl účastnit této mše svaté v 10 hod. přímo v kostele sv. Mořice, musí si vyzvednout vstupenku v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Při pouti je možné získat plnomocné odpustky. Proto odpoledne od 14 do 15 hod. bude možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.

Večer bude v 16.30 hod. křížová cesta a v 17 hod. mše svatá.

O pouti bude také příležitost ke sv. zpovědi:

6.30 – 8 hod.,      9 – 10 hod.,        14 – 15 hod.,       16.30 – 17 hod.

Modleme se za hojné duchovní plody pouti. Prosíme také o pomoc s přípravou pouti, jak je popsáno opět ve farním zpravodaji.

Za týden je Květná neděle. Vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je připomínka slavného vjezdu Krista Pána do Jeruzaléma. I když se nebude konat průvod, bude žehnání ratolestí.

Na Květnou neděli přinášíme do kostela schránky s postní almužnou. Přečtěte si k tomu informaci ve farním zpravodaji.

Všem mladým připomínáme, že v sobotu 27. března se uskuteční ON-LINE arcidiecézní setkání z olomoucké katedrály sv. Václava. Je možné se účastnit už předprogramu v pátek od 19 hod. Informace k přihlášení je také ve zpravodaji a na vývěsce.

V pondělí 22. 3. 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. K občanské iniciativě „Minuta ticha“ se připojuje i Česká biskupská konference, na jejíž podnět se ve 12 hod. rozezní kostelní zvony jako připomínka obětí nemoci covid-19 a jako vyjádření podpory pozůstalým.

Od 27. března 2021 začne v naší zemi sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Obracejí se na nás naši biskupové a povzbuzují, abychom se přihlásili k víře a k církvi, i když vyplnění tohoto údaje je dobrovolné. Důvody, proč tak učinit, vyjádřili biskupové ve své výzvě, která je celá zveřejněna v našem farním zpravodaji.