Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

KVĚTNÁ NEDĚLE

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Domácí liturgie Velikonočního tridua 2021


Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes večer v 17.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Dnes večer se koná adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 18 770 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Velké poděkování patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a průběhu naší pouti na „Bolestný pátek“ – zvláště při liturgii, výzdobě a úklidu kostela. Děkuji pracovníkům z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, kteří připravili přenos bohoslužby z kaple Panny Marie Bolestné. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také všem, kdo jste i ze svých domovů vytvářeli s celou farností společenství modlitby.

Pozor na změnu bohoslužeb: Ve středu bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

Vstupujeme do Svatého týdne. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách. Jste srdečně zváni na bohoslužby, na společné modlitby a k osobní modlitbě kdykoli během dne. Ve velikonočním Triduu budou bohoslužby v  kostele sv. Mořice ve čtvrtek a v pátek v 18 hod., v sobotu v 19 hod. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách naší farnosti.

Velký pátek je dnem přísného postu. Zahajujeme novénu před svátkem Božího milosrdenství. Přijďte odpoledne v 15 hod. do kostela sv. Mořice na modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství a na pobožnost křížové cesty.

Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Tradiční žehnání velikonočních pokrmů se letos v kostele konat nebude. Doporučuji obřad, který se koná doma v rodinách. Je uveden ve farním zpravodaji.

Využijte příležitosti ke svaté zpovědi před Velikonocemi. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat v pondělí, v úterý a ve středu od 15 do 17 hod.

Prosíme, zapište se na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do farního kostela.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

Nahlaste nám, prosím, nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.

Centrum pro katechezi v Olomouci zpracovalo metodickou příručku, která může pomoci rodinám v prožívání letošního Velikonočního tridua. Tuto brožurku najdete na webové stránce Arcibiskupství olomouckého a ke stažení je i na webové stránce naší farnosti ZDE ke stažení.