POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Na pobožnost křížové cesty jste zváni dnes v 17.30 hod. do kostela sv. Jana Křtitele. Bude obětována za ukončení pandemie koronaviru.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

V pátek je slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie. V tento den v Roce sv. Josefa, který nyní prožíváme, můžeme – při splnění tří obvyklých podmínek a připojení církevně schválené modlitby ke sv. Josefovi – získat plnomocné odpustky. Mše svatá bude ve farním kostele v 17 hod.

Zároveň touto slavností vstupujeme do Roku rodiny Amoris laeticia, který vyhlásil papež František. Více o tom máte ve farním zpravodaji.

Blíží se nám pouť k Panně Marii Bolestné. Pro omezení, která zatím trvají, ji budeme slavit skromněji. Ale modleme se za bohaté duchovní plody naší pouti. Ve zpravodaji je také prosba o pomoc s přípravou pouti. Za každou vaši pomoc děkujeme.

Za týden je 5. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.