POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10 % kapacity kostela k sezení. Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

Dnes večer je pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. Děkuji těm, kdo se zapojili do vedení pobožnosti. Rozpis je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

Adorace v kostele sv. Mořice bude dnes večer v 19 hod.

Ve čtvrtek večer bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace, zakončená svátostným požehnáním ve 13.30 hod. Příležitost ke svaté zpovědi bude ve farním kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod. V 16.30 hod. je pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY.

V Roce svatého Josefa, který prožíváme, můžeme získávat mimořádné plnomocné odpustky. Možnosti jsou shrnuty ve farním zpravodaji a více najdete zde na horní liště „Rok sv. Josefa.“

19. března uplyne 5 let od vydání apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laeticia (Radost z lásky). Toho dne začneme slavit Rok rodiny. Povzbuzení pro rodiny, které tento dokument obsahuje, jsou zachyceny v „Postní rodinné přípravě na Velikonoce,“ kterou vřele doporučuji zvláště rodinám s dětmi. Soubor ke stažení je přiložen. Najdete ji také na stránkách Ostravsko-opavského biskupství na odkaze

https://kpc.doo.cz/wp-content/uploads/2021/02/postnipriprava2021-1.pdf