Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

1. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra.“ Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 16 380 Kč. Za každý dar děkujeme!

Pobožnost křížové cesty dnes večer v 17.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele povedou ženy ze společenství Modlitby matek. Bude obětována za rodiny a za děti.

Svátky v týdnu

Pondělí 22. 2. – svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Skutkům odříkání dává hodnotu láska k Bohu a k bližním. Povzbuzením nám mohou být i schránky na Postní almužnu. Schránky jsou na stole u bočního vchodu. Prosím, nabídněte a zaneste schránku i s letáčkem také těm, kdo kvůli pandemii nemohou chodit do kostela.

Podobně je tomu i s farním zpravodajem Trio expres. Vezměte si pro sebe a doneste i těm, kdo jsou doma. V minulém čísle byly odkazy na různé postní aktivity. Dnes jsou tam myšlenky z Poselství papeže Františka k postní době a také pozvání České křesťanské akademie na on-line přednášku Ing. Martina Kvapilíka na zajímavé téma, zda mohou být stroje skutečně chytřejší než lidé: Umělá inteligence, věda a víra.“ Přednáška se uskuteční ve středu 24. února od 19 hod.