Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

6. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Před námi je Popeleční středa, kterou vstupujeme do postní doby. Je to den přísného postu. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky. Mše svatá ve středu bude v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Za týden je 1. neděle postní. Uskuteční se sbírka na „Haléř sv. Petra.“ Na začátku každé mše svaté bude rovněž udělována svátostina Popelec.

V postní době se snažíme více rozjímat o Kristově utrpení a jeho významu pro náš život. Přicházejte na pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY. V kostele sv. Mořice budou každý pátek přede mší svatou. V kostele sv. Jana Křtitele bude první pobožnost příští neděli v 17.30 hod.

Pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler slaví v úterý narozeniny. Pamatujme na něj v modlitbě a vyprošujme mu světlo a dílu Ducha Svatého.

Ve farním zpravodaji jsou výsledky Tříkrálové sbírky a také další informace, nabídky a inspirace pro dobu postní.