Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

5. neděle v mezidobí

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je památka Panny Marie Lurdské a SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V kostele sv. Mořice budou obětovány mše svaté za nemocné ve čtvrtek v 17 hod. a příští neděli v 7.45 hod.

Pamatujme na nemocné a na ty, kdo nemohou přicházet do kostela, ať nejsou osamoceni, ale mají spojení s rodinou i s farností. Kněží jsou připraveni posloužit svátostmi. Nebojte se zavolat vašim blízkým kněze. A máme také akolyty, kteří jim ochotně přinesou svaté přijímání.

Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Ještě jsou volné úmysly mší svatých na toto čtvrtletí. Zapisují se v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Každým rokem v únoru probíhá iniciativa Národní týden manželství. Letos je to v termínu od 8. do 14. února a má hlavní téma „O manželství a dětech.“ Videa a další materiály, které mohou být inspirací a povzbuzením pro manželský i rodinný život, jsou dostupné na webových stránkách pod názvem: Národní týden manželství http://www.tydenmanzelstvi.cz/.

Mnohé dobré iniciativy se v této koronavirové době šíří přes internet. Snažíme se vás informovat, jak ve zpravodaji, tak na webové stránce naší farnosti. Prosíme, věnujte jim pozornost. Také vycházejí kvalitní křesťanské časopisy pro děti, mládež i rodiny. Neměly by chybět v našich křesťanských rodinách.