Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

5. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Zítra večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Děkujeme všem, kdo včera přišli na brigádu a obětavě pracovali. Prosíme o pomoc při přípravě pouti ještě během tohoto týdne, zvláště ve čtvrtek, kdy přivezeme hortenzie na výzdobu oltářů, a v pátek při službě pro poutníky. Informace jsou ve farním týdeníku. Obracejte se na Víta Pořízka, který koordinuje práce. Prosíme ženy, aby napekly cukroví pro poutníky a přinesly ho na proboštství nejpozději ve čtvrtek do 15.30 hod.

Buďme spojeni v modlitbě. Vyprošujme Boží požehnání na přímluvu Panny Marie pro poutníky a celou naši farnost.

Přijměte pozvání na Pouť k Panně Marie Bolestné v našem chrámu sv. Mořice v pátek 22. března. Je to světlá výjimka, že dříve, než začnou různé pouti, slavíme u nás – ještě v postní době – pouť. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit arcibiskup Josef Nuzík. První mše svatá je v 6.30 hod. v kapli P. Marie Bolestné. Bude ji sloužit P. Michal Pořízek, V 8.00 hod. slouží mši svatou P. Petr Káňa, v 11.00 hod. Mons. Vojtěch Šíma. Během celého dopoledne se zpovídá. Odpoledne ve 13 hod. bude křížová cesta a svátostné požehnání. Také večer bude křížová cesta, ale pozor: začne v 17.30 hod. (tedy o hodinu později) a mše svatá bude až v 18 hod.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži zahajuje v den pouti návštěvnickou sezónu. Poutníci z našeho kostela mohou využít v rámci doprovodného programu 50% slevu na vstup do Zámecké obrazárny, klenotnice a věže.

V úterý je slavnost sv. Josefa. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 17 hod. V úterý jste také zváni na komentované uvedení dokumentárního filmu o biskupovi Karlovi z Lichtensteinu-Castelcorna. Koná se v 17 hod. v Klubu Starý pivovar.

Za týden je Květná neděle. Přineste s sebou schránky s postní almužnou a přijďte s jívovými ratolestmi. Mše svatá v 10.15 hod. začne žehnáním ratolestí u kříže před kostelem.

Nahlaste nám, prosím, nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.

I když se setkáme s otcem arcibiskupem při naší pouti, jste také srdečně zváni na jeho slavnostní uvedení do úřadu, které se koná v sobotu 13. dubna. Podrobné informace jsou ve farním týdeníku. Pořadatelé prosí, aby kněží nahlásili ze svých farností počet těch, kdo se chtějí slavnosti zúčastnit. Zavolejte do farní kanceláře, a to do konce tohoto týdne. Děkujeme.