Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

4. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES

Papež František jmenoval 9. února Mons. Josefa Nuzíka 15. arcibiskupem olomouckým. Slavnostní uvedení nového arcibiskupa do úřadu proběhne v sobotu 13. dubna v 10 hod. v olomoucké katedrále. Z arcibiskupství přichází srdečné pozvání na tuto mši svatou. A v tento mimořádný den pro naši arcidiecézi můžete ještě využít nabídku odpoledního programu: Ve 14.00 hod. bude modlitba chval v kostele Panny Marie Sněžné, v 15.00 hod. adorace s požehnáním a v 16.00 hod. slavnostní koncert v olomouckém kostele sv. Mořice.

Dnes při mši svaté v 10.15 hod. budou farnosti představeny děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Rodina farnosti je pozvána, aby tyto děti a jejich rodiny provázela svými modlitbami.

Ve středu 13. března si připomínáme VÝROČNÍ DEN zvolení papeže Františka. Pamatujme na něj v modlitbách.

V pátek 22. března budeme slavit pouť k Panně Marii Bolestné. Prosíme, přijďte pomoci s úklidem a přípravnými pracemi v kostele i na proboštství tuto sobotu 16. března od 8.30 hod. A modleme se, aby naše pouť přinesla všem poutníkům i naší farnosti bohaté duchovní plody.

Za týden je 5. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.