Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 13. 8. 2023, 19. mzd.,

Bože, děkujeme Ti za dar vykoupení a prosíme:
Na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté rozněcuj v nás touhu po kráse věčného života.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Církev tě chválí a velebí, Maria; tys vyvýšena nad sbory andělů a máš už dnes podíl na slavném Kristově vítězství nad smrtí.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme Ti za dar vykoupení a prosíme …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlit se bez ustání

Neustálá modlitba, tzv. Ježíšova modlitba, se rodí v životě, který se stal eucharistií. Co jiného má tato modlitba za cíl než uskutečňovat křestní milost, tedy naroubovat nás na Ježíšovo vzkříšené tělo? Svatý Pavel říká, že křest nás zbavil starého člověka, aby nás oblékl v člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý (srov. Ef 4,22-24).

Člověk v hlubinách srdce znovu nalezl svůj stav z ráje a je smířen s Bohem, se sebou i se svými bratry. Proto chápeme, že nás Pavel zve, abychom žili v díkůvzdání a učinili ze svého života nekončící eucharistii: Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci (Kol 3,17).

Církev je svátostným tělem Vzkříšeného a v jejím svatém a stále planoucím srdci otvírá Duch, „Dárce života“, každému cestu k tomu, aby se stal podobným Bohu. …

(Modlitba srdce, Jean Lafrance, strana 50)