Bože, slyš naše prosby a svým požehnáním upevňuj vzájemnou lásku v kruhu rodin a probuď nová povolání k zasvěcenému životu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, od tebe pochází všechno dobré; slyš naše pokorné prosby a dej, abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, a s tvou pomocí to také konali. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, slyš naše prosby a svým požehnáním upevňuj vzájemnou lásku v kruhu rodin a probuď nová povolání k zasvěcenému životu.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Prosba manželů o požehnání

Bože všemohoucí, ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád a k svému obrazu učinil člověka jako muže a ženu. Ve svátosti manželství jsi nás nerozlučitelně spojil; prosíme tě, doprovázej nás neustále svou milostí a požehnáním.
Bože svatý, ty jsi spojení muže a ženy posvětil a učinil z něho veliké tajemství, neboť manželství je obrazem jednoty tvého Krista a církve. Shlédni na nás, kteří prosí o tvou ochranu a požehnání. Dej nám lásku a mírnost; dej, ať žijeme podle příkladu svatých, dej, ať máme k sobě navzájem důvěru a úctu, ať se vždycky milujeme, jako Kristus miluje svou církev. Ať nikdy nezapomeneme, žes nás společně povolal do svého království. Upevni nás ve víře, ať jsme věrní tobě i sobě navzájem, ať žijeme podle evangelia a vydáváme svědectví Kristu. Dej, ať dobře vychováváme své děti a dočkáme se na nich radosti. Dej, ať spolu žijeme šťastně; dej nám dlouhá léta, a nakonec život věčný. Amen.