Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 15. 10. 2023

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 15. 10. 2023, 28. mzd.

Bože, prosíme pro naše rodiny o sílu, moudrost, lásku, obětavost, ochotu přijmout děti a důvěru ve Tvou pomoc a ochranu v těžkých situacích.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pomáhej nám, Bože, svou milostí, abychom se zcela oddali tvé službě jako svatý Lukáš, a dej, ať účast na Kristově oběti vyléčí naše neduhy a zachrání nás pro život věčný.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme pro naše rodiny o sílu, moudrost,

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za naši zemi
(Papež František, encyklika Laudato sii)

Všemohoucí Bože, jenž jsi přítomen v celém světě i v  nejmenším ze všech tvých tvorů,  * ty, který obklopuješ svou něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu své lásky, * ať se staráme o život a krásu.

Zahrň nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry, nikomu neškodili. * Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzácní ve tvých očích. * Uzdrav náš život, abychom chránili svět, a ne ho pustošili, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zkázu. * Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a země. Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznat, že jsme hluboce spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu. * Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj.

https://www.modlitba.cz/aktuality/den-modliteb-za-peci-o-stvoreni