Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Noc kostelů 2024

Kostel sv. Mořice

17.50 – 18.00       ZVONĚNÍ ZVONŮ A POŽEHNÁNÍ pro obyvatele města Kroměříže a účastníky Noci kostelů

18.00 – 18.30       Hudební formace mladých konzervatoristů

18.45 – 19.15       Vystoupení malé scholy kostela sv. Mořice

19.30 -  20.45      Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice, moderovaná prohlídka

21.00 – 21.45       VARHANNÍ KONCERT – varhany Lenka Voňková, zpěv Markéta Šrůtková, flétna Irena Kantor Salvadori

21.45 – 22.00       Ukončení NK a uzavření kostela

18.00 – 20.30       Možnost duchovního rozhovoru, zapálení svíčky, napsání proseb, díků

 

Kostel sv. Jana Křtitele

17.50 – 18.00       VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 18.45       Biblická poezie s hudbou

19.00 – 19.30       Koncert komorních souborů Soukromé ZUŠ D–MUSIC Kroměříž

19.30 – 20.30       Slunečnice dětský pěvecký sbor s p. Lenkou Doubravovou

20.30 – 21.00       Smíšený pěvecký sbor Moravan Kroměříž

21.15 – 21.45       Komentovaná prohlídka, Mgr. Martina Miláčková

(Muzeum Kroměřížska), s houslovým vystoupením v závěru

21.45 – 22.00       Modlitba večerních chval a závěrečné požehnání, uzavření kostela

18.00 – 20.00       VÝSTUP DO JIŽNÍ VĚŽE ke zvonům        

 

 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

17.50 – 18.00       VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 19.00       Koncert SZUŠ D–MUSIC Kroměříž

19.00 – 20. 00      Volná prohlídka

 

Kaple sv. Floriána ve Štěchovicích

17.50 – 18.00       VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

18.00 – 20. 00      Volná prohlídka s účastí Ing. Jiřího Jachana, rodáka ze Štěchovic

 

Kaple Povýšení sv. Kříže

18.00 – 20.00        Volná prohlídka kaple

20.00 – 21.00        Adorace

 

Kaple sv. Vincence de Paul

18.00 – 20.30       Volná prohlídka kaple

BRANKA V HRADBÁCH

bude po celou dobu otevřená k průchodu mezi kaplí sv. Vincence a kostelem sv. Mořice.

 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (AG)

18.30–21.30          Prohlídka spojovací chodby, obou kaplí na AG a kaple sv. Šebestiána na zámku. (Jednotlivé prohlídky ze spojovací chodby kostela sv. Mořice budou probíhat od 18.30 hod. v 15min. intervalech do 21.30 hod.)

 

Kostel Panny Marie

18.00      Mše svatá

18.50     Komentovaná prohlídka

19.50     Komentovaná prohlídka

20.45     Tradiční koncert při svíčkách – Musica Camilla a hosté

V průběhu večera – MISIJNÍ ZASTAVENÍ