Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

SBÍRKA na hmotné zajištění primiční slavnosti

Dnešní SBÍRKA na hmotné zajištění primiční slavnosti našeho jáhna Josefa Kvapilíka. Je možné přispět darem přímo na účet farnosti:

č.ú.:1480047389/0800, variabilní symbol 236, do poznámky: Primice 

Veliké díky za každý váš dar.