Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

6. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pronásledované křesťany.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

V pondělí je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Ve středu je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Mše svatá bude v kapli na Malém Valu v 7 hod., ve farním kostele sv. Mořice v 17 hod. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Celý měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti. Ve farním kostele je slavíme ve všední dny po večerní mši svaté.

Ve čtvrtek je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Ve farním kostele bude mše svatá v 17 hod. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Za týden 12. května je 7. neděle velikonoční. Je DNEM MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY a zároveň slavíme SVÁTKEM MATEK. Mše svatá v 7.45 hod. bude obětována za maminky.

Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Uskuteční se za příhodného počasí v neděli 12. května na Velkém náměstí odpoledne od 14 hod. Jste srdečně zváni.

Zápis v Mateřské škole s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži se bude konat v pondělí 6. 5. a v úterý 7. 5. 2024. Přihláška a další podrobnosti jsou k dispozici na www.msmanesovakromeriz.cz.

Arcibiskupské gymnázium vás srdečně zve na BENEFIČNÍ KONCERT dnes večer v 18 hod. ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži u příležitosti 170. výročí založení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Účinkuje sbor AVE a hosté. Účelem sbírky je pořízení koncertního klavírního křídla pro nově zrekonstruovaný Sněmovní sál na zámku.