Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

7. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

SVÁTEK MATEK

Minulou neděli byla sbírka na pronásledované křesťany. Věnovali jste 47 515 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Mše svatá dnes v 10.15 hod. je obětována za maminky. Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost a přejeme jim vše dobré!

Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Přijměte pozvání a přijďte dnes odpoledne ve 14 hod. na Velké náměstí.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 13. 5. – Panny Marie Fatimské

Úterý 14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola

Čtvrtek 16. 5. – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Za týden je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi.

Co se děje ve farnosti během tohoto týdne? Sváteční bohoslužby, májové pobožnosti, různá setkání i nabídky poutí – to vše najdete ve farním zpravodaji TRIO EXPRES zde na webu farnosti, v tištěné podobě v našich kostelích.

Připravujeme se na slavnost Seslání Ducha Svatého a vyprošujeme církvi i světu otevřenost pro jeho dary. V našem městě, pokud zahrneme i Hradisko, jsou tři farnosti. Stále nám chybí větší vzájemná spolupráce a musíme se tomu učit. Kdo nám může být nejlepším učitelem a pomocníkem, než Duch Svatý, který sjednocuje celou církev. Nabízíme vám dvě možnosti, jak prožít Svatodušní vigilii v sobotu 18. května:

  • Buď slavením mše svaté společně s farností Panny Marie večer ve 20.30 hod. v kostele Panny Marie
  • Nebo slavením modlitební vigilie ve 20 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku.

V sobotu 18. května nebude večerní mše svatá v kapli na Malém Valu.