Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

5. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 20 230 Kč. Za vaše dary „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Před námi je měsíc květen. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Zde v kostele sv. Mořice budou Májové pobožnosti ve všední dny po večerní mši svaté.

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 29. 4. – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Středa 1. 5. – sv. Josefa, dělníka

Čtvrtek 2. 5. – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 4. 5. – první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Ve středu 1. května, kdy je památka sv. Josefa, dělníka, bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá se skládáním řeholních slibů, a to v 10.30 hod.

Ve čtvrtek po májové pobožnosti připojíme výstav Nejsvětější svátosti a modlitbu za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 15 do 17 hod.

Za týden je 6. neděle velikonoční. Je Dnem modliteb za pronásledované křesťany. Ve farním týdeníku je zpráva Křesťanské mezinárodní solidarity o pronásledování křesťanů ve světě. Uskuteční se také sbírka na pronásledované křesťany.

OTEVŘENÉ BRÁNY 2024 ve farnosti sv. Mořice

PROHLÍDKY KOSTELŮ S PRŮVODCEM OD 1. 5. 2024:

Kostel sv. Mořice i kostel sv. Jana Křtitele jsou přístupné v měsíci květnu:

sobota 10–12 hod. a 13–17 hod., neděle 13–17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu. Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!