Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

4. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli byla v naší farnosti sbírka na hmotné zajištění primice. Děkujeme za vaše dary. Do sbírky jste přispěli částkou 29 475 Kč, a další dary v hotovosti nebo na účet činí 113 500 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 23. 4. – sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Středa 24. 4. – sv. Jiří, MEZINÁRODNÍ DEN SKAUTŮ

Čtvrtek 25. 4. – svátek sv. Marka, evangelisty

Ve středu 24. dubna slaví svátek naši kaplani: P. Jiří Orság a P. Augustin Jiří Zatloukal. Vyprošujeme jim Boží ochranu a požehnání. A blahopřejeme všem Jiřím a také skautům a skautkám, kteří na svátek sv. Jiří slaví Mezinárodní den skautů. Svatý Jiří, který symbolizuje boj dobra proti zlu, je patronem skautů již více než 100 let. Skautek a skautů je po celém světě přes 50 milionů, v česku je jich téměř 77 tisíc. Skauting funguje v naprosté většině zemí světa. Děkujeme skautským vedoucím v naší farnosti, a také rodičům, kteří podporují skauting a dávají šanci svým dětem.

Pouť v kostele sv. Mořice 27. dubna

Poprvé v několikaleté historii poutí za obnovu rodin a za duchovní povolání budeme slavit tuto pouť doma v našem děkanátu. Věřím, že se to odrazí v hojné účasti nás všech, i farníků z našeho a holešovského děkanátu. Na pouť tuto sobotu 27. dubna nás srdečně zve arcibiskup Josef Nuzík. V 15 hod. bude adorace a na ni naváže v 16 hod. slovo arcibiskupa o modlitbě a svědectví o modlitbě v rodině. Mši svatou v 17 hod. bude sloužit otec arcibiskup s kněžími z obou děkanátů. Při adoraci a mši svaté nás bude doprovázet schola tvořená mládeží z několika farností. Přijďte na pouť celé rodiny i s dětmi. O malé děti se průběžně postará společenství maminek z Hulína a přivedou je pak na mši svatou. Naše hostitelská farnost má za úkol vytvořit zázemí pro poutníky. Potřebujeme několik pořadatelů. Prosíme, přihlaste se do služby u Vítka Pořízka.

V sobotu 27. dubna v kapli sv. Vincence nebude mše svatá.

Děkujeme za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

V našem farním týdeníku je mimo jiné článek: RODINA NA CESTĚ 2024 – MÍSTA MODLITBY. Jde o putovní a modlitební iniciativu, kterou v tomto roce nejen pro rodiny s dětmi připravilo Centrum pro rodinný život Olomouc. Informace máte i na letáčcích v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.