POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 21 720 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“

Dnes nebude večerní adorace v kostele sv. Mořice.

Přijměte pozvání na autorský koncert soudobého českého hudebního skladatele Františka Fialy. Uskuteční se dnes večer ve 20 hod. v kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou www.forfest.cz.

Dnes večer v 18 hod. slavíme v kostele sv. Jana Křtitele poutní mši svatou ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství.

V úterý 27. června při pravidelné roční vizitaci našich farností bude otec biskup Mons. Antonín Basler slavit mši svatou v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Všichni jste srdečně zváni. Po mši svaté se v sále kláštera sester vincentek setká s členy pastoračních a ekonomických rad farnosti sv. Mořice a farnosti Hradisko.

Biskup Antonín bude také slavit mši svatou pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži na závěr školního roku, a to ve středu 28. června v 9 hod. v našem kostele sv. Mořice.

Upozornění:

Ve středu nebude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Jste zváni do kostela sv. Mořice, kde bude v 17 hod. mše svatá z vigilie slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla.

Všechny děti srdečně zveme na DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu. Koná se ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hod. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ vyhlašuje výběrové řízení na místo Vedoucího Arcidiecézního centra pro rodinný život. Nástup možný od 1. 9. 2023. Bližší informace na www.ado.cz.