POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Radujeme se a děkujeme Bohu, že v sobotu 17. června v katedrále sv. Václava v Olomouci přijal jáhenské svěcení náš bohoslovec Josef Kvapilík.

Dnes, v neděli 18. června, při obou bohoslužbách v chrámu sv. Mořice bude s námi poprvé v liturgické službě u oltáře jako jáhen. Můžeme se s ním setkat také po mši svaté při agapé.

 Josef Kvapilík

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes nebude večerní adorace v kostele sv. Mořice.

V rámci Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2023 bude v tomto týdnu několik koncertů v našich kostelích. Informace jsou ve farním zpravodaji. Dnes večer ve 20 hod. bude v kostele sv. Mořice koncert mladých slovenských umělců – sopranistky Zuzany Barochové a varhaníka Jána Fice. V programu sestaveném pouze ze skladeb slovenských autorů 20. a 21. století zazní řada děl v premiérovém provedení. Srdečně zvou pořadatelé.

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 21. 6. – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Sobota 24. 6. – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Poutní mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele budeme slavit v neděli 25. června v 18 hod. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství.