POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer nebude adorace v kostele sv. Mořice. Jste zváni na komorní koncert v mezinárodním obsazení. Koncert začne ve 20 hod. v kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou na plakátě.

Ve farním týdeníku jsou uvedeny ZMĚNY v POŘADU BOHOSLUŽEB během prázdnin (v měsíci červenci a srpnu). Věnujte jim pozornost.

V pondělí 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola. V kapli sv. Vincence nebude mše svatá. V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 18 hod.

Ve středu 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence, ani u sv. Mořice. Poutní mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici budeme slavit v 10.30 hod.

Na posvátném Velehradě se konají DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE, na které jste srdečně zváni. V úterý 4. července odpoledne je připraven bohatý program pro celé rodiny, děti, mládež i seniory a večerní koncert s Hradišťanem, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a vzácnými hosty.

NÁRODNÍ POUŤ vyvrcholí slavnostní poutní mší svatou ve středu 5. července v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude Mons. Jude Thaddeus Okolo, arcibiskup a apoštolský nuncius v ČR, hlavním kazatelem bude Mons. Josef Nuzík, biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Tato mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem. Oslavy na Velehradě letos ponesou pečeť jubilea 100 let od úmrtí Antonína Cyrila Stojana, který je pohřben v Královské kapli na Velehradě.

Pátek je první v měsíci. Přijďte během dne na adoraci do kaple sv. Vincence. Začne po ranní mši svaté, která je v 6 hod. a trvá do 13.30 hod. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

Aktuální číslo farního týdeníku obsahuje informace na celé prázdniny.

Bohoslužby o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (středa 5. 7.)

(Doporučený svátek – věřícím se doporučuje účast na mši svaté!)

  7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.30 hod. – poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN

Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence na Malém Valu, ani u sv. Mořice.