Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 16.110 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který ve středu 31. ledna na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.

V pátek 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Vzhledem k obsahu svátku, bývá mše svatá obětována za ženy a matky. V naší farnosti je několik společenství Modlitby matek. Chceme tyto iniciativy propojit. V kostele sv. Mořice je mše svatá v pátek 2. února v 17.00 hod. Přede mší svatou mohou zvláště maminky napsat na lístek (na stole u vchodu do kostela) prosby za své děti a vnoučata. Lístky budou vloženy do košíku a přineseny na oltář při mši svaté spolu s obětními dary. Na tyto úmysly bude obětována mše svatá. Po mši svaté bude ještě krátká adorace s modlitbami za děti a rodiny.

Mše svatá 2. února začíná obřadem svěcení svíček a průvodem. Tento den je SVĚTOVÝM DNEM ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA.

Zároveň je to první pátek v měsíci. Zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání, k dalšímu pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté. Zahájení je společné - přijďte v 16.30 hod. na vikárku.

Ještě jednou chci připomenout mladým ve věku 13 - 18 let a povzbudit je: Přihlaste se a přijďte na křesťanský víkend, který je pro vás připraven na Arcibiskupském gymnáziu od 2. do 4. února. Ve farním zpravodaji najdete informace a odkaz na webové stránky, kde je třeba se přihlásit.

Náš FARNÍ BÁL se uskuteční už za třináct dnů - v sobotu 10. února od 19 hod. v sále Psychiatrické nemocnice. Je nejvyšší čas koupit si vstupenky. Prodávají se za 220 Kč u paní Šafaříkové, tj. v prvním a při východu z kostela sv. Mořice nejbližším vchodu do budovy vikárky.