„Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod. Při adoraci chceme prosit za náš stát a za šťastnou volbu prezidenta České republiky.

Na závěr TÝDNE MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ přijměte pozvání ke společné ekumenické bohoslužbě ve čtvrtek 25. ledna od 18 hod. do Sboru Českobratrské církve evangelické na Riegrově náměstí.

Mládež ve věku 13 - 18 let zveme na křesťanský víkend od 2. do 4. února na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přijďte si poslechnout svědectví, prožít společenství a vzájemně se povzbudit ve víře. Ve farním zpravodaji najdete informace a odkaz na webové stránky, kde je třeba se přihlásit.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA na Charitě Kroměříž činila 1 204 213 Kč.

Charita Kroměříž ze srdce děkuje všem vedoucím i koledníkům za čas, obětavost, lásku, kterou věnovali a rozdávali lidem. Děkuje i všem dárcům za jejich vlídné přijetí a finanční příspěvky. Sbírka bude věnována na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, také na pomoc sociálně slabým rodinám, nemocným, hendikepovaným i těm, kteří si nemohou sami pomoci a také na humanitární pomoc v zahraničí.

IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé

Mladí z projektu Ignite ve spolupráci s nadačním fondem Credo srdečně zvou mládež ve věku 13 - 18 let na křesťanský víkend s názvem IGNITE YOURSELF („zažehnout se"). Koná se od 2. do 4. 2. 2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Na programu budou workshopy, přednášky, svědectví, off-stage aktivity a worship.  Veškeré informace a přihlášky: www.igniteprojekt.czNa všechny se těší mladí z projektu Ignite. Tak pojďte do toho s námi!

Pozvání na různé akce a další informace najdete v našem farním zpravodaji TRIO EXPRES.