Bratří a sestry,

ve farním týdeníku najdete pozvání na akce, které jsou před námi. Věnujte jim pozornost a využijte nabídky. V tomto týdnu jste zváni v pondělí na Malou školu modlitby, ve čtvrtek na setkání seniorů a v sobotu na Farní bál.

Mimořádně přišla tato nabídka:

P Elias Vella OFM (františkán minorita) bude mít v úterý 6. února v 18 hod. přednášku v aule Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Téma: „Duchovní výzvy mladého člověka." Přednáška je určena všem, ne jen mladým. Na závěr bude odpovídat na dotazy. Po přednášce v 19.30 hod. bude P. Elias Vella sloužit mši svatou v kapli gymnázia.

Ve čtvrtek 1. února zemřela sestra Dagmar Husková, Milosrdná sestra sv. Kříže. Rozloučíme se s ní při mši svaté ve středu 7. února v 10 hod. v kapli Povýšení sv. Kříže. Kéž ji Pán přijme do svého nebeského království. V ten den nebude v klášterní kapli mše svatá v 11.30 hod.

Příští neděle 11. února je 6. v mezidobí. Slavíme SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. Mše svatá v kostele sv. Mořice v 7.45 hod. bude obětována za nemocné.

Bratři a sestry,

pastorační rada naší farnosti dovršila čtyřleté období své činnosti. Děkuji všem členům pastorační rady, kteří v tomto funkčním období pro farnost obětavě pracovali.

Před námi je volba nové pastorační rady. Od dnešního dne do neděle 25. února můžete do schránky ve farním kostele, která je viditelně označena, vkládat jména kandidátů, které navrhujete do pastorační rady. Lístky můžete odevzdat také do schránky zde v kostele. Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu. Můžete navrhnout nejvíce 5 kandidátů. Je vhodné použít lístky, které jsou vedle schránky.

29. ledna byla jmenována volební komise ve složení: Martin Provazník, Jana Mikešová a Vít Pořízek. Tato komise zpracuje vaše návrhy a 4. března zveřejní seznam kandidátů. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let. Volby do pastorační rady se budou konat v neděli 18. března 2018.