Milí farníci,

na základě vládního nařízení o zákazu shromažďování více jak třiceti osob, na náboženských kulturních a dalších akcích, vydaného dne 12. 3. 2020 a Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

V naší farnosti sv. Mořice i ve farnosti Panny Marie se od pátku 13. března ruší všechny bohoslužby v neděle i ve všední dny. V klášteře sester sv. Kříže a sester sv. Vincence, zůstávají bohoslužby v obvyklém čase, ale budou bez účasti veřejnosti.

Ve farním kostele Všech svatých v Hradisku rovněž nebudou nedělní bohoslužby, a to až do odvolání.

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k soukromé modlitbě. V čase, kdy měly být bohoslužby, bude přítomen kněz. Bude k dispozici ke svátosti smíření, k osobnímu rozhovoru, může i podat svaté přijímání - to vše se zvýšeným důrazem na dodržování stanovených opatření. Tak tomu bude i v neděli v kostele Všech svatých v Hradisku.

Případné změny sledujte na webových stránkách našich farností.

Přijaté intence budou kněžími odslouženy.

Doporučuji, abyste sledovali mše svaté přenášené televizí NOE, poslouchali rádio Proglas nebo využili možností internetu (https://www.mseonline.cz/). V době těchto mimořádných opatření dávají biskupové dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Také povzbuzují ke slavení dne Páně v rodinném kruhu. Přemýšlejme jak v této nové situaci slavit neděli a prožívat Pánovu přítomnost.

Buďme spojeni v modlitbě. Biskupové nás o to prosí těmito slovy:

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

P. Josef